Svátky, slavnosti a připomínky Panny Marie během roku
 

Leden

 • 1. 1. Matky Boží, Panny Marie 
  Prvního ledna slavíme svátek Mariina mateřství. Mateřství, které není pouze „božské“, ale je také lidské, protože Ježíš je Bůh a člověk současně; mateřství, které se dotýká Krista i…
 • 18. 1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 
  Božské mateřství spojuje Pannu Marii s jejím Synem „a pro své zvláštní úkoly a milosti je také vnitřně spojena s církví“. Už sv. Ambrož učil, že Bohorodička je vzorem.

Únor

 • 2.2. Hromnice - Svátek Uvedení Páně do chrámu
  Když Maria s Josefem přinesli malého Ježíše do Jeruzalemského chrámu , setkali se s prorokem Simeonem, který se o Ježíši a Marii vyjádřil těmito slovy: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ (Lk 2,34-35).
 • 11. 2. Panna Maria Lurdská 
  11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni poblíž Lurd ve Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáctkrát. 

Březen / duben

Květen

 • Květen - měsíc Panny Marie 
  Měsíc květen bývá oblíbený z různých důvodů a hledisek.
 • 8. 5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí 
  Panna Maria, od věčnosti předurčená za Matku Božího Slova, spolupracovala jedinečným způsobem při Spasitelově díle na obnově nadpřirozeného života v lidských duších a stala se v řádu milosti…
 • 13. 5. Panna Maria Fatimská 
  V roce 1917 se u portugalského městečka Fatima zjevila třem dětem – pastýřům Panna Maria. Zjevení vyjadřuje poselství, že zlo nemá poslední slovo.
 • 24. 5. Panna Maria Pomocnice křesťanů
 • 31. 5. Navštívení Panny Marie 
  Svátek Navštívení Panny Marie vykresluje setkání Marie - matky Mesiáše s Alžbětou - matkou jeho Předchůdce Jana Křtitele (Lk 1, 39-56).

Červen

 • Pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého - Panny Marie, Matky církve.  
 • Sobota po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (tedy 3. sobota po Letnicích). 
  Neposkvrněné Srdce Panny Marie  
  Největší rozmach úcty Mariina Srdce nastal po zjeveních Panny Marie ve Fatimě roku 1917. Po roce 1854, to jest po vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí, se začal šířit výraz…

Červenec

 • 16.7. Panna Maria Karmelská 
  Biblické texty oslavují krásu Karmelu. Na této hoře, zdvihající se na břehu Středozemního moře poblíž dnešní Haify, bránil prorok Eliáš čistotu víry vyvoleného národa. 

Srpen

Září

 • 8. 9. Narození Panny Marie 
  je jeden z nejstarších mariánských svátků a dosvědčuje víru křesťanů, že se Maria narodila bez dědičného hříchu - jinak se u svatých slaví úmrtní den (tj. den narození pro nebe). 
 • 12. 9. Jména Panny Marie 
  V biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení. Jména biblických osob často vyjadřují i jejich vztah k Bohu. 
 • 15. 9. Panna Maria Bolestná 
  V den svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti, která trpěla ve spojení se svým Synem. V tento den je Panna Maria velmi blízká všem ženám tohoto světa.  
 • 24.9. Maria Mercedes
  Panna Maria de las Mercedes - zachránkyně zajatců, otroků a vězňů…

Říjen

 • 7. 10. Panny Marie Růžencové 
  Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v opakování andělského pozdravení a v rozjímání o událostech z Ježíšova života…

Listopad
 

 • 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
  Slavení této památky má svůj původ na křesťanském východě. Původně to byla připomínka výročí posvěcení mariánské baziliky v Jeruzalémě, postavené v roce 543 poblíž Jeruzalémského chrámu.
   

Prosinec