„UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM JEŽÍŠ ŘEKNE“ JAN 2,5

Web Maria.cz se snaží podávat vyvážený pohled na úctu k Panně Marii. 

Základní souhrnný pohled na Marii naleznete zde

18. 1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

(16. 1. 2020) Božské mateřství spojuje Pannu Marii s jejím Synem „a pro své zvláštní úkoly a milosti je také vnitřně…

1. 1. Matka Boží, Panna Maria

(26. 12. 2019) Prvního ledna slavíme svátek Mariina mateřství. Mateřství, které není pouze „božské“, ale je také lidské,…

Maria umí přetvořit chlév na Ježíšův domov

Maria umí přetvořit chlév na Ježíšův domov
(21. 12. 2019) Maria umí přetvořit chlév pro dobytek na Ježíšův domov. A i naše nitro se někdy podobá spíše chlévu…

12.12. Panna Maria z Guadalupe

(9. 12. 2019) V roce 1531 se Janu Didakovi Cuauhtlatoatzinovi, který pocházel z domorodého indiánského kmene nedaleko…

10.12. Panna Maria Loretánská

10.12. Panna Maria Loretánská
(8. 12. 2019) 10. prosince se připomíná svátek Panny Marie Loretánské. Malý domeček, ve kterém podle tradice archanděl Gabriel…