vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.maria.cz https://vanoce.vira.cz/ 10.12. Panna Maria Loretánská https://www.maria.cz/aktuality/panna-maria-loretanska-1012 <p>10. prosince se připomíná svátek Panny Marie Loretánské. Malý domeček, ve kterém podle tradice archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že je vyvolená Bohem jako matka Mesiáše, se stal místem modlitby a kontemplace věřících. Protože křesťané ztratili Nazaret, byl&nbsp;domek přestěhován do města Loreto. A stal se vzorem k vybudování podobných svatyní na celém světě. Se svatyní v Loretu jsou spojeny také litanie k Panně Marii (Loretánské litanie), které se věřící často modlí při mnoha pobožnostech.</p> Tue, 07. Dec 2021 23:00:00 GMT Svatý Mikuláš (6.12.) https://www.maria.cz/aktuality/svaty-mikulas-612 <p><a href="http://www.vira.cz/mikulas/">Mikulášova</a> velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)</p> Thu, 02. Dec 2021 23:00:00 GMT 8. 12. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu https://www.maria.cz/aktuality/8-12-panna-maria-pocata-bez-poskvrny-prvotniho-hrichu <p>Církev vidí v&nbsp;Panně Marii ženu předpověděnou v&nbsp;ráji (Gn 3, 15). Bůh ji vyvolil za matku Vykupitele lidstva, a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od poskvrny prvotního hříchu.</p> Tue, 30. Nov 2021 11:17:00 GMT Co jsou roráty https://www.maria.cz/aktuality/co-jsou-roraty <p>Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách&nbsp;jen za svitu svící&hellip;</p> Sun, 28. Nov 2021 11:11:00 GMT Maria popřála rodičům dobrou noc a odešla do svého pokojíku https://www.maria.cz/clanky/maria-poprala-rodicum-dobrou-noc-a-odesla-do-sveho-pokojiku <p>Daleko na sever od Jeruzaléma leželo v&nbsp;kopcích městečko Nazaret. V&nbsp;této odlehlé bezvýznamné obci žila se svou rodinou dívka jménem Marie.</p> Thu, 25. Nov 2021 13:22:00 GMT 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě https://www.maria.cz/aktuality/pamatka-zasveceni-panny-marie-v-jeruzaleme-21-11 <p>Slavení dnešní památky má svůj původ na křesťanském východě. Původně to byla připomínka výročí posvěcení mariánské baziliky v&nbsp;Jeruzalémě, postavené v&nbsp;roce 543 poblíž Jeruzalémského chrámu.</p> Sat, 13. Nov 2021 23:00:00 GMT 2.11. Památka zemřelých a modlitba za ně https://www.maria.cz/aktuality/211-pamatka-zemrelych-a-modlitba-za-ne <p>V každé modlitbě &quot;Zdrávas&quot; prosíme Marii o přímluvu, aby se za nás přimlovala u Boha &quot;nyní i v hodině naší smrti ...&quot;</p> Mon, 01. Nov 2021 17:01:00 GMT Hele, co vy katolíci máte s tou Marií? Vždyť je to proti Bibli! https://www.maria.cz/aktuality/hele-co-vy-katolici-mate-s-tou-marii <p>&quot;Od této chvíle<br /> mě budou blahoslavit<br /> všechna&nbsp;pokolení&quot; (Bible, Lk 1,48)&nbsp;</p> Tue, 19. Oct 2021 13:17:00 GMT Růženec v temných chvílích života https://www.maria.cz/clanky/ruzenec-v-temnych-chvilich-zivota <p>Do kláštera vtrhli ozbrojení muži. Násilně mě vedou na&nbsp;nádvoří. Chopili se i Butruse, a&nbsp;přinutili ho, aby se mnou nastoupil do auta. Řidič se rozjede jako vítr. Vše netrvalo ani dvě minuty. Muži nám přetahují trička přes hlavu, abychom neviděli, a svazují nám ruce. Butrus a já jsme byli právě uneseni tzv. Islámským státem. Kam jedeme?</p> Tue, 05. Oct 2021 10:37:00 GMT 7. 10. Panny Marie Růžencové https://www.maria.cz/aktuality/7-10-panny-marie-ruzencove <p>Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v&nbsp;opakování andělského pozdravení a v&nbsp;rozjímání o&nbsp;událostech z&nbsp;Ježíšova života a o&nbsp;spoluúčasti, kterou na jeho narození, utrpení a oslavení má jeho matka Panna Maria.</p> Tue, 28. Sep 2021 10:12:00 GMT Maria Mercedes https://www.maria.cz/clanky/maria-mercedes-249 <p>Panna Maria de las Mercedes - zachránkyně (i novodobých) otroků, zajatců a vězňů&hellip;</p> Mon, 20. Sep 2021 08:55:00 GMT Maria Mercedes 24.9. https://www.maria.cz/aktuality/maria-mercedes-249 <p>Panna Maria de las Mercedes - zachránkyně zajatců, otroků a vězňů&hellip;</p> Sun, 19. Sep 2021 09:12:00 GMT Ivetka z Litmanové po třiceti letech... https://www.maria.cz/aktuality/ivetka-z-litmanove-po-triceti-letech <p>Rozhlasový rozhovor s Ivetou Hudákovou o zjevení Panny Marie.</p> Tue, 14. Sep 2021 09:09:00 GMT Stabat Mater dolorosa - Stála Matka uplakaná... https://www.maria.cz/aktuality/stabat-mater-dolorosa-stala-matka-uplakana <p>Informace o hymnu, text&nbsp;česky i latinsky, videa</p> Sun, 12. Sep 2021 22:03:00 GMT 15. 9. Panna Maria Bolestná https://www.maria.cz/aktuality/15-9-panna-maria-bolestna <p>Den po svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti, která&nbsp;trpěla ve spojení se svým Synem. V&nbsp;tento den je Panna Maria velmi blízká všem ženám tohoto světa. Toho dne si totiž připomínáme starosti a obavy, které prožívala Maria jakožto Ježíšova Matka. S jejími těžkostmi se může ztotožnit každá žena, která přivedla na svět dítě.</p> Sun, 12. Sep 2021 22:00:00 GMT 12. 9. Jména Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/12-9-jmena-panny-marie <p>V&nbsp;biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení. Jména biblických osob často vyjadřují i&nbsp;jejich vztah k&nbsp;Bohu.&nbsp;Protože se jméno Marie (hebrejsky Mirjam) vyskytuje v&nbsp;bibli poprvé u&nbsp;sestry Mojžíše (Ex 15,20), není vyloučen jeho egyptský původ &ndash; pak by mohlo znamenat &bdquo;Bohem milovaná a Boha milující&ldquo;.</p> Wed, 08. Sep 2021 22:44:00 GMT 8. 9. Narození Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/8-9-narozeni-panny-marie <p>Je to jeden z nejstarších mariánských svátků a dosvědčuje víru křesťanů, že se Maria narodila bez dědičného hříchu - jinak se u svatých slaví úmrtní den (tj. den narození pro nebe).&nbsp;</p> Mon, 06. Sep 2021 09:27:00 GMT