vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.maria.cz https://vanoce.vira.cz/ 2.11. Památka zemřelých a modlitba za ně https://www.maria.cz/aktuality/211-pamatka-zemrelych-a-modlitba-za-ne <p>V každé modlitbě &quot;Zdrávas&quot; prosíme Marii o přímluvu, aby se za nás přimlovala u Boha &quot;nyní i v hodině naší smrti ...&quot;</p> Fri, 01. Nov 2019 17:01:00 GMT Polední modlitba https://www.maria.cz/clanky/poledni-modlitba <p>V&nbsp;Neratově s setkáváme v poledne, když vyzvání zvony. Modlíme se modlitbu Anděl Páně. Je to důležitý čas k poděkování Bohu. Polední zvon v sobě nese předěl dne. Je to okamžik k zamyšlení, co jsem chtěl udělat a neudělal.</p> Fri, 01. Nov 2019 13:55:00 GMT Maria stála pod křížem a neodešla https://www.maria.cz/clanky/maria-stala-pod-krizem-a-neodesla <p>Ježíš na kříži svou matku Marii opouští. A říká jí: &bdquo;Nyní budeš mít jiné děti&ldquo; a&nbsp;nám všem dává matku. Maria je matkou nás všech hříšníků, od&nbsp; největšího do nejmenšího. Maria provází nás hříšníky na cestě. Když vyslovujeme &bdquo;Pros za nás hříšné&ldquo;, znamená to: &bdquo;Jsem hříšník, ale ty nás chraň.&ldquo; Maria je naší ochránkyní.</p> Tue, 01. Oct 2019 07:09:00 GMT 7. 10. Panny Marie Růžencové https://www.maria.cz/aktuality/7-10-panny-marie-ruzencove <p>Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v&nbsp;opakování andělského pozdravení a v&nbsp;rozjímání o&nbsp;událostech z&nbsp;Ježíšova života a o&nbsp;spoluúčasti, kterou na jeho narození, utrpení a oslavení má jeho matka Panna Maria.</p> Sat, 28. Sep 2019 10:12:00 GMT Panna Maria Bolestná https://www.maria.cz/clanky/svatek-panny-marie-bolestne <p>Přímo tragicky působí jméno svátku, který slavíme 15. září:&nbsp;Panny Marie Bolestné.&nbsp;Cožpak to je důvod k oslavám? Působí to přece spíše jako den plný zasmušilosti. Co se tedy za ním skrývá?&nbsp;</p> Fri, 13. Sep 2019 10:41:00 GMT 15. 9. Panna Maria Bolestná https://www.maria.cz/aktuality/15-9-panna-maria-bolestna <p>V den svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti, která&nbsp;trpěla ve spojení se svým Synem. V&nbsp;tento den je Panna Maria velmi blízká všem ženám tohoto světa. Toho dne si totiž připomínáme starosti a obavy, které prožívala Maria jakožto Ježíšova Matka. S jejími těžkostmi se může ztotožnit každá žena, která přivedla na svět dítě.</p> Thu, 12. Sep 2019 22:00:00 GMT 12. 9. Jména Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/12-9-jmena-panny-marie <p>V&nbsp;biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení. Jména biblických osob často vyjadřují i&nbsp;jejich vztah k&nbsp;Bohu.&nbsp;Protože se jméno Marie (hebrejsky Mirjam) vyskytuje v&nbsp;bibli poprvé u&nbsp;sestry Mojžíše (Ex 15,20), není vyloučen jeho egyptský původ &ndash; pak by mohlo znamenat &bdquo;Bohem milovaná a Boha milující&ldquo;.</p> Tue, 10. Sep 2019 09:44:00 GMT 8. 9. Narození Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/8-9-narozeni-panny-marie <p>Je to jeden z nejstarších mariánských svátků a dosvědčuje víru křesťanů, že se Maria narodila bez dědičného hříchu - jinak se u svatých slaví úmrtní den (tj. den narození pro nebe).&nbsp;</p> Fri, 06. Sep 2019 09:27:00 GMT 22. 8. Panna Maria Královna https://www.maria.cz/aktuality/22-8-panna-maria-kralovna <p>Liturgické texty i&nbsp;písně a modlitby vyjadřující lidovou zbožnost označovaly Pannu Marii odedávna titulem Královny.&nbsp;Přenesením této památky na osmý den po slavnosti nanebevzetí se má zdůraznit jejich vzájemná souvislost a vnitřní návaznost.</p> Tue, 20. Aug 2019 09:24:00 GMT Zatkli mě 15. 8. o slavnosti Panny Marie Nanebevzaté https://www.maria.cz/clanky/zatkli-me-15-8-o-slavnosti-panny-marie-nanebevzate <p>Maria hraje v&nbsp;mém životě velmi důležitou roli. Komunisté mne zatkli dne 15. srpna 1975, tedy o&nbsp;slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Policejní auto mne odváželo, aniž bych si mohl vzít cokoliv s sebou. Ponechali mi jen růženec.&nbsp;</p> Tue, 13. Aug 2019 10:04:00 GMT 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/15-8-nanebevzeti-panny-marie <p>V&nbsp;Jeruzalémě se slavil dnešní den už v&nbsp;5. století, od 6. století ho slaví celý křesťanský Východ a od 7. století se začíná slavit v&nbsp;Římě. V&nbsp;pozdějších staletích se stává nejčastějším titulem mariánských kostelů.</p> Sun, 11. Aug 2019 09:22:00 GMT