vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.maria.cz https://vanoce.vira.cz/ 7. 10. Panny Marie Růžencové https://www.maria.cz/aktuality/7-10-panny-marie-ruzencove <p>Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v&nbsp;opakování andělského pozdravení a v&nbsp;rozjímání o&nbsp;událostech z&nbsp;Ježíšova života a o&nbsp;spoluúčasti, kterou na jeho narození, utrpení a oslavení má jeho matka Panna Maria.</p> Tue, 28. Sep 2021 10:12:00 GMT Maria Mercedes https://www.maria.cz/clanky/maria-mercedes-249 <p>Panna Maria de las Mercedes - zachránkyně (i novodobých)&nbsp;otroků,&nbsp;zajatců a vězňů&hellip;</p> Mon, 20. Sep 2021 08:55:00 GMT Maria Mercedes 24.9. https://www.maria.cz/aktuality/maria-mercedes-249 <p>Panna Maria de las Mercedes - zachránkyně zajatců, otroků a vězňů&hellip;</p> Sun, 19. Sep 2021 09:12:00 GMT Ivetka z Litmanové po třiceti letech... https://www.maria.cz/aktuality/ivetka-z-litmanove-po-triceti-letech <p>Rozhlasový rozhovor s Ivetou Hudákovou o zjevení Panny Marie.</p> Tue, 14. Sep 2021 09:09:00 GMT Stabat Mater dolorosa - Stála Matka uplakaná... https://www.maria.cz/aktuality/stabat-mater-dolorosa-stala-matka-uplakana <p>Informace o hymnu, text&nbsp;česky i latinsky, videa</p> Sun, 12. Sep 2021 22:03:00 GMT 15. 9. Panna Maria Bolestná https://www.maria.cz/aktuality/15-9-panna-maria-bolestna <p>Den po svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti, která&nbsp;trpěla ve spojení se svým Synem. V&nbsp;tento den je Panna Maria velmi blízká všem ženám tohoto světa. Toho dne si totiž připomínáme starosti a obavy, které prožívala Maria jakožto Ježíšova Matka. S jejími těžkostmi se může ztotožnit každá žena, která přivedla na svět dítě.</p> Sun, 12. Sep 2021 22:00:00 GMT 12. 9. Jména Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/12-9-jmena-panny-marie <p>V&nbsp;biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení. Jména biblických osob často vyjadřují i&nbsp;jejich vztah k&nbsp;Bohu.&nbsp;Protože se jméno Marie (hebrejsky Mirjam) vyskytuje v&nbsp;bibli poprvé u&nbsp;sestry Mojžíše (Ex 15,20), není vyloučen jeho egyptský původ &ndash; pak by mohlo znamenat &bdquo;Bohem milovaná a Boha milující&ldquo;.</p> Wed, 08. Sep 2021 22:44:00 GMT 8. 9. Narození Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/8-9-narozeni-panny-marie <p>Je to jeden z nejstarších mariánských svátků a dosvědčuje víru křesťanů, že se Maria narodila bez dědičného hříchu - jinak se u svatých slaví úmrtní den (tj. den narození pro nebe).&nbsp;</p> Mon, 06. Sep 2021 09:27:00 GMT 22. 8. Panna Maria Královna https://www.maria.cz/aktuality/22-8-panna-maria-kralovna <p>Liturgické texty i&nbsp;písně a modlitby vyjadřující lidovou zbožnost označovaly Pannu Marii odedávna titulem Královny.&nbsp;Přenesením této památky na osmý den po slavnosti nanebevzetí se má zdůraznit jejich vzájemná souvislost a vnitřní návaznost.</p> Fri, 20. Aug 2021 09:24:00 GMT 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/15-8-nanebevzeti-panny-marie <p>V&nbsp;Jeruzalémě se slavil dnešní den už v&nbsp;5. století, od 6. století ho slaví celý křesťanský Východ a od 7. století se začíná slavit v&nbsp;Římě. V&nbsp;pozdějších staletích se stává nejčastějším titulem mariánských kostelů.</p> Sat, 07. Aug 2021 09:22:00 GMT 5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie (Santa Maria Maggiore) https://www.maria.cz/aktuality/58-posveceni-rimske-baziliky-panny-marie <p>Bazilika Santa Maria Maggiore v&nbsp;Římě je jedním z&nbsp;nejstarších a nejvýznamnějších mariánských kostelů na Západě.&nbsp;</p> Thu, 22. Jul 2021 09:10:00 GMT 16. 7. Panna Maria Karmelská https://www.maria.cz/aktuality/16-7-panna-maria-karmelska <p>Biblické texty oslavují krásu Karmelu. Na této hoře, zdvihající se na břehu Středozemního moře poblíž dnešní Haify, bránil prorok Eliáš čistotu víry vyvoleného národa.&nbsp;Památka Panny Marie Karmelské se v&nbsp;karmelitánském řádu slaví od 14. století a v&nbsp;roce 1726 byla její oslava rozšířena na celou církev.</p> Thu, 08. Jul 2021 23:06:00 GMT