vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.maria.cz https://vanoce.vira.cz/ Postní litanie k Panně Marii https://www.maria.cz/aktuality/postni-litanie-k-panne-marii <p>Bolestná Matko, která jsi v&nbsp;Betlémě žádné přijetí nenalezla,&nbsp;<br /> Bolestná Matko, která jsi s&nbsp;bolestí viděla jak tvůj Syn byl bičován a trním korunován...</p> Tue, 13. Feb 2024 15:31:00 GMT Že by se Maria zjevovala v Lurdech? https://www.maria.cz/aktuality/ze-by-se-maria-zjevovala-v-lurdech <p>Zdálo se mi divné, že by se Panna Maria v&nbsp;Lurdech a kdekoliv jinde mohla zjevovat. Učili jsme se, že taková zjevení nemají daleko k&nbsp;okultismu. Zjevovat se měl přece Kristus, a nikdo jiný!</p> Thu, 08. Feb 2024 16:08:00 GMT 11. 2. Panna Maria Lurdská https://www.maria.cz/aktuality/11-2-panna-maria-lurdska <p>11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni poblíž Lurd&nbsp;ve Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáctkrát. K&nbsp;jeskyni, v&nbsp;níž vytryskl pramen vody, přichází od té doby velké množství poutníků, mezi nimi velký počet postižených nejrůznějšími neduhy.</p> Sat, 03. Feb 2024 12:37:00 GMT 2.2. Hromnice - mariánský svátek https://www.maria.cz/aktuality/22-hromnice-mariansky-svatek <p>Svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2.</p> Sat, 27. Jan 2024 10:21:00 GMT 18. 1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů https://www.maria.cz/aktuality/18-1-panna-maria-matka-jednoty-krestanu <p>Božské mateřství spojuje Pannu Marii s&nbsp;jejím Synem &bdquo;a pro své zvláštní úkoly a milosti je také vnitřně spojena s&nbsp;církví&ldquo;. Už sv. Ambrož učil, že Bohorodička je vzorem církve ve víře, lásce a dokonalé jednotě s&nbsp;Kristem. Společná úcta Bohorodičky zůstala trvalým poutem mezi západními a východními křesťany i&nbsp;po jejich rozdělení.&nbsp;</p> Thu, 11. Jan 2024 12:31:00 GMT 1. 1. Matka Boží, Panna Maria https://www.maria.cz/aktuality/1-1-matka-bozi-panna-maria <p>Prvního ledna slavíme svátek Mariina mateřství. Mateřství, které není pouze &bdquo;božské&ldquo;, ale je také lidské, protože Ježíš je Bůh a člověk současně; mateřství, které se dotýká Krista i církve, protože Kristus je neoddělitelnou Hlavou tohoto Těla a jeho údů.</p> Tue, 26. Dec 2023 11:19:00 GMT Maria umí přetvořit chlév na Ježíšův domov https://www.maria.cz/aktuality/maria-umi-pretvorit-chlev-na-jezisuv-domov <p>Maria umí přetvořit chlév pro dobytek na Ježíšův domov. A i&nbsp;naše nitro se někdy podobá spíše chlévu&hellip;</p> Thu, 21. Dec 2023 14:01:00 GMT Vánoční litanie k Panně Marii https://www.maria.cz/aktuality/vanocni-litanie-k-panne-marii <p>Matko, otevřená Duchu svatému,&nbsp;<br /> Matko, která jsi řekla ano Božím plánům,&nbsp;<br /> Matko, v&nbsp;níž se Slovo stalo tělem,&nbsp;<br /> Matko, v&nbsp;níž Slovo přebývalo mezi námi, ...</p> Wed, 20. Dec 2023 15:10:00 GMT 12.12. Panna Maria z Guadalupe https://www.maria.cz/aktuality/panna-maria-z-guadalupe-1212 <p>V&nbsp;roce 1531 se Janu Didakovi Cuauhtlatoatzinovi, který pocházel z&nbsp;domorodého indiánského kmene nedaleko Mexika, zjevila Panna Maria.</p> Fri, 08. Dec 2023 23:00:00 GMT 10.12. Panna Maria Loretánská https://www.maria.cz/aktuality/panna-maria-loretanska-1012 <p>10. prosince se připomíná svátek Panny Marie Loretánské. Malý domeček, ve kterém podle tradice archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že je vyvolená Bohem jako matka Mesiáše, se stal místem modlitby a kontemplace věřících. Protože křesťané ztratili Nazaret, byl&nbsp;domek přestěhován do města Loreto. A stal se vzorem k vybudování podobných svatyní na celém světě. Se svatyní v Loretu jsou spojeny také litanie k Panně Marii (Loretánské litanie), které se věřící často modlí při mnoha pobožnostech.</p> Thu, 07. Dec 2023 23:00:00 GMT Svatý Mikuláš (6.12.) https://www.maria.cz/aktuality/svaty-mikulas-612 <p><a href="http://www.vira.cz/mikulas/">Mikulášova</a> velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)</p> Sat, 02. Dec 2023 23:00:00 GMT 8. 12. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu https://www.maria.cz/aktuality/8-12-panna-maria-pocata-bez-poskvrny-prvotniho-hrichu <p>Církev vidí v&nbsp;Panně Marii ženu předpověděnou v&nbsp;ráji (Gn 3, 15). Bůh ji vyvolil za matku Vykupitele lidstva, a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od poskvrny prvotního hříchu.</p> Thu, 30. Nov 2023 11:17:00 GMT Co jsou roráty https://www.maria.cz/aktuality/co-jsou-roraty <p>Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách&nbsp;jen za svitu svící&hellip;</p> Tue, 28. Nov 2023 11:11:00 GMT