vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.maria.cz https://vanoce.vira.cz/ 5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie (Santa Maria Maggiore) https://www.maria.cz/aktuality/58-posveceni-rimske-baziliky-panny-marie <p>Bazilika Santa Maria Maggiore v&nbsp;Římě je jedním z&nbsp;nejstarších a nejvýznamnějších mariánských kostelů na Západě.&nbsp;</p> Wed, 22. Jul 2020 09:10:00 GMT V životě každého z nás se opakuje tajemství Vtělení https://www.maria.cz/clanky/v-zivote-kazdeho-z-nas-se-opakuje-tajemstvi-vteleni <p>V&nbsp;našich životech se jakoby &bdquo;v&nbsp;malém&ldquo; neustále opakuje tajemství Vtělení. &nbsp;Aby Bůh mohl uskutečnit tu největší událost v&nbsp;historii světa, rozhodl se, že bude &bdquo;potřebovat&ldquo; Mariino &bdquo;ano&ldquo;. I my se v&nbsp;každé chvíli svého života můžeme rozhodnout,&nbsp;odpovíme-li ano či ne.</p> Fri, 10. Jul 2020 12:26:00 GMT 16. 7. Panna Maria Karmelská https://www.maria.cz/aktuality/16-7-panna-maria-karmelska <p>Biblické texty oslavují krásu Karmelu. Na této hoře, zdvihající se na břehu Středozemního moře poblíž dnešní Haify, bránil prorok Eliáš čistotu víry vyvoleného národa.&nbsp;Památka Panny Marie Karmelské se v&nbsp;karmelitánském řádu slaví od 14. století a v&nbsp;roce 1726 byla její oslava rozšířena na celou církev.</p> Wed, 08. Jul 2020 23:06:00 GMT 29. 6. Neposkvrněné Srdce Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/29-6-neposkvrnene-srdce-panny-marie <p>Největší rozmach úcty Mariina Srdce nastal po zjeveních Panny Marie ve Fatimě roku 1917.&nbsp;Po roce 1854, to jest po vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí, se začal šířit výraz &bdquo;Neposkvrněné Srdce Panny Marie&ldquo;. Při zjevení 13. června 1917 Panna Maria ve Fatimě řekla: &bdquo;Bůh chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.&ldquo;</p> Fri, 26. Jun 2020 08:59:00 GMT Maria pochopila, že Ježíš už musí odejít… https://www.maria.cz/clanky/maria-pochopila-ze-jezis-uz-musi-odejit <p>Ježíš ze sebe vychrlil všechno naráz. Maria nehnula ani brvou a dál třídí olivy, jako by o nic nešlo, jako kdyby věděla už odjakživa, že tato slova jí jednoho dne proniknou duší jako meč. Před nedávnem pochopila, že Ježíš musí odejít, a naplakala se kvůli tomu už dost.</p> Thu, 04. Jun 2020 14:27:00 GMT Maria, Matka církve https://www.maria.cz/aktuality/maria-matka-cirkve <p>Svátek Panny Marie, Matky církve připadá každoročně na pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého.&nbsp;</p> Sat, 30. May 2020 09:46:00 GMT Maria byla plná Ducha Svatého https://www.maria.cz/aktuality/maria-byla-plna-ducha-svateho <p>Jeho mocí počala Ježíše&nbsp;a skrze jeho moc žila každodenně svoje &bdquo;fiat&ldquo;...&nbsp; (odkaz na kna.cz)</p> Sat, 30. May 2020 07:49:00 GMT 31. 5. Navštívení Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/31-5-navstiveni-panny-marie <p>Svátek Navštívení Panny Marie vykresluje setkání Marie - matky Mesiáše s Alžbětou - matkou jeho Předchůdce Jana Křtitele (Lk 1, 39-56).</p> Wed, 27. May 2020 22:00:00 GMT 24. 5. - světový dem modliteb za církev v Číně https://www.maria.cz/aktuality/24-5-svetovy-dem-modliteb-za-cirkev-v-cine <p>Na 24. květen připadá světový dem modliteb za církev v Číně. Ustanovil jej Benedikt XVI. v Listu čínským katolíkům z letnic roku 2007.&nbsp;Modleme se s čínskými katolíky v den P. Marie ze Šešan.</p> Fri, 22. May 2020 09:51:00 GMT 13. 5. Panna Maria Fatimská https://www.maria.cz/aktuality/13-5-panna-maria-fatimska <p>V roce 1917 se u portugalského městečka Fatima zjevila třem dětem &ndash; pastýřům Panna Maria.&nbsp;Zjevení vyjadřuje poselství, že zlo nemá poslední slovo.</p> Sat, 09. May 2020 07:40:00 GMT 8. 5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí https://www.maria.cz/aktuality/8-5panna-maria-prostrednice-vsech-milosti <p>Panna Maria, od věčnosti předurčená za Matku Božího Slova, spolupracovala jedinečným způsobem při Spasitelově díle na obnově nadpřirozeného života v&nbsp;lidských duších a stala se v&nbsp;řádu milosti naší matkou. Toto Mariino mateřství trvá nepřetržitě v&nbsp;plánu milosti až do věčného zakončení spásy všech vyvolených. Ve své mateřské lásce pečuje o&nbsp;bratry svého Syna, kteří ještě putují v&nbsp;mnoha nebezpečích a nesnázích. Proto je vzývána v&nbsp;církvi jako přímluvkyně, pomocnice, zachránkyně a prostřednice.&nbsp;</p> Wed, 06. May 2020 07:30:00 GMT Je růženec vůbec modlitba? https://www.maria.cz/modlitba/je-ruzenec-vubec-modlitba <p>O růženci někteří lidé říkají, že je to velmi mechanická modlitba mnoha slov, která si vlastně již nezaslouží název modlitba. Připomíná pohanské modlitební formule. Zvláště když se přitom používá také modlitební šňůra.&nbsp;</p> Tue, 05. May 2020 10:46:00 GMT