vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.maria.cz https://vanoce.vira.cz/ 24. června Međugorje https://www.maria.cz/aktuality/24-cervna-meugorje <p>24. června 1981 začalo údajné&nbsp;zjevování Panny Marie v&nbsp;Međugorje. Dodnes na místo proudí velké množství poutníků, z nichž mnozí zažívají hluboké obrácení a obnovu své víry v Boha.&nbsp;&nbsp;</p> Mon, 17. Jun 2024 09:41:00 GMT Neposkvrněné Srdce Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/29-6-neposkvrnene-srdce-panny-marie <p>Sobota po&nbsp;slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (tedy 3. sobota po Letnicích).&nbsp;</p> Mon, 03. Jun 2024 08:59:00 GMT 31. 5. Navštívení Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/31-5-navstiveni-panny-marie <p>Svátek Navštívení Panny Marie vykresluje setkání Marie - matky Mesiáše s Alžbětou - matkou jeho Předchůdce Jana Křtitele (Lk 1, 39-56).</p> Mon, 27. May 2024 22:00:00 GMT 24. 5. - světový dem modliteb za církev v Číně https://www.maria.cz/aktuality/24-5-svetovy-dem-modliteb-za-cirkev-v-cine <p>Na 24. květen připadá světový dem modliteb za církev v Číně. Ustanovil jej Benedikt XVI. v Listu čínským katolíkům z letnic roku 2007.&nbsp;Modleme se s čínskými katolíky v den P. Marie ze Šešan.</p> Wed, 22. May 2024 09:51:00 GMT Maria - Pomocnice křesťanů (24.5.) https://www.maria.cz/aktuality/maria-pomocnice-krestanu-245 <p>Největším ctitelem Marie Pomocnice křesťanů a šiřitelem jejího svátku byl velký turínský pedagog, kněz a zakladatel saleziánů, svatý Don Bosco (1815 &ndash; 1888).</p> Fri, 17. May 2024 13:33:00 GMT Maria, Matka církve https://www.maria.cz/aktuality/maria-matka-cirkve <p>Svátek Panny Marie, Matky církve připadá každoročně na pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého.&nbsp;</p> Thu, 16. May 2024 09:46:00 GMT 13. 5. Panna Maria Fatimská https://www.maria.cz/aktuality/13-5-panna-maria-fatimska <p>V roce 1917 se u portugalského městečka Fatima zjevila třem dětem &ndash; pastýřům Panna Maria.&nbsp;Zjevení vyjadřuje poselství, že zlo nemá poslední slovo.</p> Thu, 09. May 2024 07:40:00 GMT 8. 5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí https://www.maria.cz/aktuality/8-5panna-maria-prostrednice-vsech-milosti <p>Panna Maria, od věčnosti předurčená za Matku Božího Slova, spolupracovala jedinečným způsobem při Spasitelově díle na obnově nadpřirozeného života v&nbsp;lidských duších a stala se v&nbsp;řádu milosti naší matkou. Toto Mariino mateřství trvá nepřetržitě v&nbsp;plánu milosti až do věčného zakončení spásy všech vyvolených. Ve své mateřské lásce pečuje o&nbsp;bratry svého Syna, kteří ještě putují v&nbsp;mnoha nebezpečích a nesnázích. Proto je vzývána v&nbsp;církvi jako přímluvkyně, pomocnice, zachránkyně a prostřednice.&nbsp;</p> Mon, 06. May 2024 07:30:00 GMT Jak jsi získal vztah k Panně Marii? https://www.maria.cz/clanky/jak-jsi-ziskal-vztah-k-panne-marii-odpovida-vojtech-kodet <p>Poznal jsem&nbsp;Marii jako&nbsp;vzor oddanosti Božímu slovu, jako tu, která na něm postavila svůj život. Zároveň společně s&nbsp;učedníky prosila o vylití Ducha svatého. A sama celý svůj život prožívala pod jeho vedením. (Vojtěch Kodet)</p> Fri, 03. May 2024 09:39:00 GMT Litanie k Panně Marii https://www.maria.cz/aktuality/litanie-k-panne-marii <p>V měsíci květnu se obracíme zvláštním způsobem k Panně Marii. V mnoha kostelích je zvykem modlit se mariánské litanie, nejznámější je litanie Loretánská.</p> Tue, 30. Apr 2024 22:00:00 GMT Květen - měsíc Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/kveten-mesic-panny-marie <p>Měsíc květen bývá oblíbený z různých důvodů a hledisek.</p> Fri, 26. Apr 2024 06:38:00 GMT Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne! https://www.maria.cz/aktuality/maria-pod-krizem-nevola-sestup-z-krize-zachran-sebe-i-mne <p>Na Marii pod křížem je největší její víra,&nbsp;která je větší než její utrpení...</p> Fri, 29. Mar 2024 11:27:00 GMT I tvou vlastní duší pronikne meč https://www.maria.cz/aktuality/i-tvou-vlastni-dusi-pronikne-mec <p>Když Ježíš došel až na Golgotu, také jeho matka Maria dospěla na vrchol cesty (Jan 19,25-27). Přišel tak den, o němž mluvil Simeon v tajuplných slovech při obětování malého Ježíše v&nbsp;Chrámě.&nbsp;</p> Fri, 29. Mar 2024 11:20:00 GMT Stabat Mater dolorosa - Stála Matka uplakaná... https://www.maria.cz/aktuality/stabat-mater-dolorosa-stala-matka-uplakana-1 <p>Stabat Mater dolorosa (latinsky Stála Matka bolestná) je středověký hymnus, který líčí bolest Panny Marie pod Kristovým křížem.&nbsp;</p> Thu, 28. Mar 2024 23:13:00 GMT Stabat Mater dolorosa - Stála Matka uplakaná... https://www.maria.cz/clanky/stabat-mater-dolorosa-stala-matka-uplakana <p>Stabat Mater dolorosa (latinsky Stála Matka bolestná) je středověký hymnus, který líčí bolest Panny Marie pod Kristovým křížem. Text hymnu vychází z proroctví Simeona, podle kterého meč probodne Srdce Matky Ježíše Krista (Lk 2:35).</p> Thu, 28. Mar 2024 12:53:00 GMT Ježíš na křížové cestě potkává svou matku Marii https://www.maria.cz/aktuality/jezis-na-krizove-ceste-potkava-svou-matku-marii <p>Nikdo si nedokáže představit mé utrpení propojené s radostí&nbsp;ve chvíli, kdy se mé oči setkaly s Ježíšovými&nbsp;a kdy jsme se mohli na několik málo vteřin spolu obejmout.</p> Fri, 22. Mar 2024 11:00:00 GMT V životě každého z nás se opakuje tajemství Vtělení https://www.maria.cz/clanky/v-zivote-kazdeho-z-nas-se-opakuje-tajemstvi-vteleni <p>V&nbsp;našich životech se jakoby &bdquo;v&nbsp;malém&ldquo; neustále opakuje tajemství Vtělení. &nbsp;Aby Bůh mohl uskutečnit tu největší událost v&nbsp;historii světa, rozhodl se, že bude &bdquo;potřebovat&ldquo; Mariino &bdquo;ano&ldquo;. I my se v&nbsp;každé chvíli svého života můžeme rozhodnout,&nbsp;odpovíme-li ano či ne.</p> Mon, 18. Mar 2024 14:31:00 GMT