vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.maria.cz https://vanoce.vira.cz/ Paralely mezi aktuální situací a poselstvím z Fatimy? https://www.maria.cz/clanky/paralely-mezi-aktualni-situaci-a-poselstvim-z-fatimy <p>Pokoušejí nás snahy &bdquo;vidět za kulisy&ldquo;, vyzrát na nečekané události jinak než z&nbsp;pozice křesťanské víry. A tak někdy kombinujeme věci svaté a nesvaté, moudré i nemoudré.&nbsp;</p> Fri, 13. May 2022 12:36:00 GMT 13. 5. Panna Maria Fatimská https://www.maria.cz/aktuality/13-5-panna-maria-fatimska <p>V roce 1917 se u portugalského městečka Fatima zjevila třem dětem &ndash; pastýřům Panna Maria.&nbsp;Zjevení vyjadřuje poselství, že zlo nemá poslední slovo.</p> Mon, 09. May 2022 07:40:00 GMT 8. 5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí https://www.maria.cz/aktuality/8-5panna-maria-prostrednice-vsech-milosti <p>Panna Maria, od věčnosti předurčená za Matku Božího Slova, spolupracovala jedinečným způsobem při Spasitelově díle na obnově nadpřirozeného života v&nbsp;lidských duších a stala se v&nbsp;řádu milosti naší matkou. Toto Mariino mateřství trvá nepřetržitě v&nbsp;plánu milosti až do věčného zakončení spásy všech vyvolených. Ve své mateřské lásce pečuje o&nbsp;bratry svého Syna, kteří ještě putují v&nbsp;mnoha nebezpečích a nesnázích. Proto je vzývána v&nbsp;církvi jako přímluvkyně, pomocnice, zachránkyně a prostřednice.&nbsp;</p> Fri, 06. May 2022 07:30:00 GMT Litanie k Panně Marii https://www.maria.cz/aktuality/litanie-k-panne-marii <p>V měsíci květnu se obracíme zvláštním způsobem k Panně Marii. V mnoha kostelích je zvykem modlit se mariánské litanie, nejznámější je litanie Loretánská.</p> Sat, 30. Apr 2022 22:00:00 GMT Maria s Josefem naučili Ježíše žít v našem reálném světě https://www.maria.cz/clanky/maria-s-josefem-naucili-jezise-zit-v-nasem-realnem-svete <p>Maria byla spolu s&nbsp;Josefem učitelkou Učitele.&nbsp;Ježíšův život ukazuje, jaké výchovy se mu dostalo od pozemských rodičů.</p> Thu, 28. Apr 2022 11:35:00 GMT Květen - měsíc Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/kveten-mesic-panny-marie <p>Měsíc květen bývá oblíbený z různých důvodů a hledisek.</p> Thu, 28. Apr 2022 06:38:00 GMT Ježíš na křížové cestě potkává svou matku Marii https://www.maria.cz/aktuality/jezis-na-krizove-ceste-potkava-svou-matku-marii <p>Nikdo si nedokáže představit mé utrpení propojené s radostí&nbsp;ve chvíli, kdy se mé oči setkaly s Ježíšovými&nbsp;a kdy jsme se mohli na několik málo vteřin spolu obejmout.</p> Fri, 15. Apr 2022 10:00:00 GMT Stabat Mater dolorosa - Stála Matka uplakaná... https://www.maria.cz/aktuality/stabat-mater-dolorosa-stala-matka-uplakana-1 <p>Stabat Mater dolorosa (latinsky Stála Matka bolestná) je středověký hymnus, který líčí bolest Panny Marie pod Kristovým křížem.&nbsp;</p> Thu, 14. Apr 2022 22:13:00 GMT I tvou vlastní duší pronikne meč https://www.maria.cz/aktuality/i-tvou-vlastni-dusi-pronikne-mec <p>Když Ježíš došel až na Golgotu, také jeho matka Maria dospěla na vrchol cesty (Jan 19,25-27). Přišel tak den, o němž mluvil Simeon v tajuplných slovech při obětování malého Ježíše v&nbsp;Chrámě.&nbsp;</p> Wed, 13. Apr 2022 10:20:00 GMT Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne! https://www.maria.cz/aktuality/maria-pod-krizem-nevola-sestup-z-krize-zachran-sebe-i-mne <p>Na Marii pod křížem je největší její víra,&nbsp;která je větší než její utrpení...</p> Mon, 11. Apr 2022 10:27:00 GMT Ruští vojáci se chovají démonicky https://www.maria.cz/aktuality/rusti-vojaci-se-chovaji-demonicky <p>Tato válka je skutečně krutá. Její zvěrstva překonávají veškerou lidskou představivost. To, co dělají ruští vojáci na našem území, není lidské, je to skutečně démonické.&nbsp;</p> Wed, 30. Mar 2022 09:35:00 GMT Přímý přenos zasvěcení Ukrajiny a Ruska https://www.maria.cz/aktuality/primy-prenos-zasveceni-ukrajiny-a-ruska <p>Kající bohoslužbu, při které papež František 25.3.2022 zasvětí Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, bude přenášet TV NOE i ČT 2.</p> Fri, 25. Mar 2022 06:46:00 GMT Modlitba zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie https://www.maria.cz/clanky/modlitba-zasveceni-neposkvrnenemu-srdci-panny-marie <p>Modlitba k úkonu zasvěcení lidstva, a zejména pak Ruska a Ukrajiny, Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, který v pátek 25.3.2022 vykoná papež František ve Vatikánské bazilice ve spojení s biskupy celého světa.</p> Wed, 23. Mar 2022 14:30:00 GMT Obsah fatimského poselství: zlo nemá poslední slovo https://www.maria.cz/clanky/obsah-fatimskeho-poselstvi-zlo-nema-posledni-slovo <p>Ježíš říká:&nbsp;&bdquo;Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.&ldquo; (srov. Jan 16,33) Fatimské poselství nás vybízí, abychom důvěřovali tomuto příslibu.</p> Wed, 23. Mar 2022 13:37:00 GMT 25. 3. Zvěstování Páně https://www.maria.cz/aktuality/25-3-zvestovani-pane <p>Slavnost Zvěstování Páně, která se připomíná devět měsíců před Vánocemi (25. 3.), vznikla z biblického vyprávění, v němž archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo.</p> Wed, 09. Mar 2022 12:42:00 GMT Postní litanie k Panně Marii https://www.maria.cz/aktuality/postni-litanie-k-panne-marii <p>Bolestná Matko, která jsi v&nbsp;Betlémě žádné přijetí nenalezla,&nbsp;<br /> Bolestná Matko, která jsi s&nbsp;bolestí viděla jak tvůj Syn byl bičován a trním korunován...</p> Mon, 28. Feb 2022 15:31:00 GMT Že by se Maria zjevovala v Lurdech? https://www.maria.cz/aktuality/ze-by-se-maria-zjevovala-v-lurdech <p>Zdálo se mi divné, že by se Panna Maria v&nbsp;Lurdech a kdekoliv jinde mohla zjevovat. Učili jsme se, že taková zjevení nemají daleko k&nbsp;okultismu. Zjevovat se měl přece Kristus, a nikdo jiný!</p> Tue, 08. Feb 2022 16:08:00 GMT Co tě na Marii zaujalo? https://www.maria.cz/clanky/co-te-na-marii-zaujalo <p>Říkal jsem si, že bych chtěl umět jako ona uchovávat slovo Boží ve svém srdci, rozvažovat o něm a společně s&nbsp;apoštoly prosit o milost Ducha svatého, jak čteme v&nbsp;Bibli. (Vojtěch Maria Cyril Kodet&nbsp;O.Carm)</p> Tue, 08. Feb 2022 10:55:00 GMT