vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.maria.cz https://vanoce.vira.cz/ 18. 1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů https://www.maria.cz/aktuality/18-1-panna-maria-matka-jednoty-krestanu <p>Božské mateřství spojuje Pannu Marii s&nbsp;jejím Synem &bdquo;a pro své zvláštní úkoly a milosti je také vnitřně spojena s&nbsp;církví&ldquo;. Už sv. Ambrož učil, že Bohorodička je vzorem církve ve víře, lásce a dokonalé jednotě s&nbsp;Kristem. Společná úcta Bohorodičky zůstala trvalým poutem mezi západními a východními křesťany i&nbsp;po jejich rozdělení.&nbsp;</p> Thu, 16. Jan 2020 12:31:00 GMT Maria a cesta k jednotě křesťanů https://www.maria.cz/clanky/maria-a-cesta-k-jednote-krestanu <p>Podíváme-li se do současnosti, vidíme různé církve s různým vztahem k Marii: od vřelého vztahu přes obezřelý až po ty církve, které o Marii vlastně vůbec nemluví.&nbsp;Naštěstí ale už u mnoha křesťanů zaniká podivná zásada, podle které bylo třeba &quot;těm druhým&quot; především stále předhazovat právě to, v čem se od nás liší.&nbsp;</p> Mon, 06. Jan 2020 15:26:00 GMT 1. 1. Matka Boží, Panna Maria https://www.maria.cz/aktuality/1-1-matka-bozi-panna-maria <p>Prvního ledna slavíme svátek Mariina mateřství. Mateřství, které není pouze &bdquo;božské&ldquo;, ale je také lidské, protože Ježíš je Bůh a člověk současně; mateřství, které se dotýká Krista i církve, protože Kristus je neoddělitelnou Hlavou tohoto Těla a jeho údů.</p> Thu, 26. Dec 2019 11:19:00 GMT Maria umí přetvořit chlév na Ježíšův domov https://www.maria.cz/aktuality/maria-umi-pretvorit-chlev-na-jezisuv-domov <p>Maria umí přetvořit chlév pro dobytek na Ježíšův domov. A i&nbsp;naše nitro se někdy podobá spíše chlévu&hellip;</p> Sat, 21. Dec 2019 14:01:00 GMT Maria umí přetvořit chlév na Ježíšův domov https://www.maria.cz/clanky/maria-umi-pretvorit-chlev-na-jezisuv-domov <p>Maria umí přetvořit chlév pro dobytek na Ježíšův domov. A i&nbsp;naše nitro se někdy podobá spíše chlévu&hellip;</p> Thu, 19. Dec 2019 13:55:00 GMT 12.12. Panna Maria z Guadalupe https://www.maria.cz/aktuality/panna-maria-z-guadalupe-1212 <p>V&nbsp;roce 1531 se Janu Didakovi Cuauhtlatoatzinovi, který pocházel z&nbsp;domorodého indiánského kmene nedaleko Mexika, zjevila Panna Maria.</p> Sun, 08. Dec 2019 23:00:00 GMT 10.12. Panna Maria Loretánská https://www.maria.cz/aktuality/panna-maria-loretanska-1012 <p>10. prosince se připomíná svátek Panny Marie Loretánské. Malý domeček, ve kterém podle tradice archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že je vyvolená Bohem jako matka Mesiáše, se stal místem modlitby a kontemplace věřících. Protože křesťané ztratili Nazaret, byl&nbsp;domek přestěhován do města Loreto. A stal se vzorem k vybudování podobných svatyní na celém světě. Se svatyní v Loretu jsou spojeny také litanie k Panně Marii (Loretánské litanie), které se věřící často modlí při mnoha pobožnostech.</p> Sat, 07. Dec 2019 23:00:00 GMT I nás si Bůh vybírá a posílá https://www.maria.cz/clanky/i-nas-si-buh-vybira-a-dava-nam-poslani <p>Stala se Panna Maria matkou Spasitele, protože byla neposkvrněná? Naopak.&nbsp;</p> Thu, 05. Dec 2019 14:09:00 GMT Svatý Mikuláš (6.12.) https://www.maria.cz/aktuality/svaty-mikulas-612 <p><a href="http://www.vira.cz/mikulas/">Mikulášova</a> velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)</p> Mon, 02. Dec 2019 23:00:00 GMT 8. 12. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu https://www.maria.cz/aktuality/8-12-panna-maria-pocata-bez-poskvrny-prvotniho-hrichu <p>Církev vidí v&nbsp;Panně Marii ženu předpověděnou v&nbsp;ráji (Gn 3, 15). Bůh ji vyvolil za matku Vykupitele lidstva, a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od poskvrny prvotního hříchu.</p> Sat, 30. Nov 2019 11:17:00 GMT Mariina víra byla větší než víra Abrahámova https://www.maria.cz/clanky/mariina-vira-byla-vetsi-nez-vira-abrahamova <p>Mariina víra byla větší než víra Abrahámova, jelikož Bůh žádal od Marie víc než od Abraháma. Oba měli věřit, že u Boha není nic nemožné...</p> Fri, 29. Nov 2019 13:40:00 GMT Co jsou roráty https://www.maria.cz/aktuality/co-jsou-roraty <p>Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách&nbsp;jen za svitu svící&hellip;</p> Thu, 28. Nov 2019 11:11:00 GMT 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě https://www.maria.cz/aktuality/pamatka-zasveceni-panny-marie-v-jeruzaleme-21-11 <p>Slavení dnešní památky má svůj původ na křesťanském východě. Původně to byla připomínka výročí posvěcení mariánské baziliky v&nbsp;Jeruzalémě, postavené v&nbsp;roce 543 poblíž Jeruzalémského chrámu.</p> Wed, 13. Nov 2019 23:00:00 GMT 2.11. Památka zemřelých a modlitba za ně https://www.maria.cz/aktuality/211-pamatka-zemrelych-a-modlitba-za-ne <p>V každé modlitbě &quot;Zdrávas&quot; prosíme Marii o přímluvu, aby se za nás přimlovala u Boha &quot;nyní i v hodině naší smrti ...&quot;</p> Fri, 01. Nov 2019 17:01:00 GMT Modlitba v poledne... https://www.maria.cz/clanky/poledni-modlitba <p>Už naši předkové věděli, že polední zvon v sobě nese předěl dne. Je to okamžik k zamyšlení, co jsem chtěl udělat a neudělal. A je v tom ještě možnost s tím dnes něco udělat. Když to necháme až na večer, je už pozdě.&nbsp;</p> Fri, 01. Nov 2019 13:55:00 GMT