vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.maria.cz https://vanoce.vira.cz/ Panna Maria Bolestná https://www.maria.cz/clanky/svatek-panny-marie-bolestne <p>Přímo tragicky působí jméno svátku, který slavíme 15. září:&nbsp;Panny Marie Bolestné.&nbsp;Cožpak to je důvod k oslavám? Působí to přece spíše jako den plný zasmušilosti. Co se tedy za ním skrývá?&nbsp;</p> Fri, 13. Sep 2019 10:41:00 GMT 15. 9. Panna Maria Bolestná https://www.maria.cz/aktuality/15-9-panna-maria-bolestna <p>V den svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti, která&nbsp;trpěla ve spojení se svým Synem. V&nbsp;tento den je Panna Maria velmi blízká všem ženám tohoto světa. Toho dne si totiž připomínáme starosti a obavy, které prožívala Maria jakožto Ježíšova Matka. S jejími těžkostmi se může ztotožnit každá žena, která přivedla na svět dítě.</p> Thu, 12. Sep 2019 22:00:00 GMT 12. 9. Jména Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/12-9-jmena-panny-marie <p>V&nbsp;biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení. Jména biblických osob často vyjadřují i&nbsp;jejich vztah k&nbsp;Bohu.&nbsp;Protože se jméno Marie (hebrejsky Mirjam) vyskytuje v&nbsp;bibli poprvé u&nbsp;sestry Mojžíše (Ex 15,20), není vyloučen jeho egyptský původ &ndash; pak by mohlo znamenat &bdquo;Bohem milovaná a Boha milující&ldquo;.</p> Tue, 10. Sep 2019 09:44:00 GMT 8. 9. Narození Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/8-9-narozeni-panny-marie <p>Je to jeden z nejstarších mariánských svátků a dosvědčuje víru křesťanů, že se Maria narodila bez dědičného hříchu - jinak se u svatých slaví úmrtní den (tj. den narození pro nebe).&nbsp;</p> Fri, 06. Sep 2019 09:27:00 GMT 22. 8. Panna Maria Královna https://www.maria.cz/aktuality/22-8-panna-maria-kralovna <p>Liturgické texty i&nbsp;písně a modlitby vyjadřující lidovou zbožnost označovaly Pannu Marii odedávna titulem Královny.&nbsp;Přenesením této památky na osmý den po slavnosti nanebevzetí se má zdůraznit jejich vzájemná souvislost a vnitřní návaznost.</p> Tue, 20. Aug 2019 09:24:00 GMT Zatkli mě 15. 8. o slavnosti Panny Marie Nanebevzaté https://www.maria.cz/clanky/zatkli-me-15-8-o-slavnosti-panny-marie-nanebevzate <p>Maria hraje v&nbsp;mém životě velmi důležitou roli. Komunisté mne zatkli dne 15. srpna 1975, tedy o&nbsp;slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Policejní auto mne odváželo, aniž bych si mohl vzít cokoliv s sebou. Ponechali mi jen růženec.&nbsp;</p> Tue, 13. Aug 2019 10:04:00 GMT 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/15-8-nanebevzeti-panny-marie <p>V&nbsp;Jeruzalémě se slavil dnešní den už v&nbsp;5. století, od 6. století ho slaví celý křesťanský Východ a od 7. století se začíná slavit v&nbsp;Římě. V&nbsp;pozdějších staletích se stává nejčastějším titulem mariánských kostelů.</p> Sun, 11. Aug 2019 09:22:00 GMT 5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie (Santa Maria Maggiore) https://www.maria.cz/aktuality/58-posveceni-rimske-baziliky-panny-marie <p>Bazilika Santa Maria Maggiore v&nbsp;Římě je jedním z&nbsp;nejstarších a nejvýznamnějších mariánských kostelů na Západě.&nbsp;</p> Mon, 22. Jul 2019 09:10:00 GMT Od Marie se učíme, kde nalézat radost https://www.maria.cz/clanky/od-marie-se-ucime-kde-nalezat-radost <p>Od Marie se učíme, kde lze nalézt pravou radost. Ta její pramení z toho, že klidně a tiše naslouchá slovu Božímu.&nbsp;</p> Tue, 16. Jul 2019 07:08:00 GMT 16. 7. Panna Maria Karmelská https://www.maria.cz/aktuality/16-7-panna-maria-karmelska <p>Biblické texty oslavují krásu Karmelu. Na této hoře, zdvihající se na břehu Středozemního moře poblíž dnešní Haify, bránil prorok Eliáš čistotu víry vyvoleného národa.&nbsp;Památka Panny Marie Karmelské se v&nbsp;karmelitánském řádu slaví od 14. století a v&nbsp;roce 1726 byla její oslava rozšířena na celou církev.</p> Mon, 08. Jul 2019 23:06:00 GMT Marii jsem ze svého života důkladně vymýtila https://www.maria.cz/clanky/marii-jsem-ze-sveho-zivota-dukladne-vymytila <p>Před svou konverzí jsem někdy bojovala proti mariánskému kultu, ale spíše jsem ji ignorovala. Až když jsem se přestěhovala z&nbsp;Anglie na Sardinii a do Itálie, opět jsem se s&nbsp;ní dostávala do kontaktu.&nbsp; V&nbsp;Římě byla všude: v&nbsp;nikách, na okenních parapetech, podél cest.&nbsp;</p> Thu, 04. Jul 2019 07:09:00 GMT 29. 6. Neposkvrněné Srdce Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/29-6-neposkvrnene-srdce-panny-marie <p>Největší rozmach úcty Mariina Srdce nastal po zjeveních Panny Marie ve Fatimě roku 1917.&nbsp;Po roce 1854, to jest po vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí, se začal šířit výraz &bdquo;Neposkvrněné Srdce Panny Marie&ldquo;. Při zjevení 13. června 1917 Panna Maria ve Fatimě řekla: &bdquo;Bůh chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.&ldquo;</p> Wed, 26. Jun 2019 08:59:00 GMT