vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.maria.cz https://vanoce.vira.cz/ 25. 3. Zvěstování Páně https://www.maria.cz/aktuality/25-3-zvestovani-pane <p>Slavnost Zvěstování Páně, která se připomíná devět měsíců před Vánocemi (25. 3.), vznikla z biblického vyprávění, v němž archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo.</p> Thu, 09. Mar 2023 12:42:00 GMT Postní litanie k Panně Marii https://www.maria.cz/aktuality/postni-litanie-k-panne-marii <p>Bolestná Matko, která jsi v&nbsp;Betlémě žádné přijetí nenalezla,&nbsp;<br /> Bolestná Matko, která jsi s&nbsp;bolestí viděla jak tvůj Syn byl bičován a trním korunován...</p> Tue, 28. Feb 2023 15:31:00 GMT Že by se Maria zjevovala v Lurdech? https://www.maria.cz/aktuality/ze-by-se-maria-zjevovala-v-lurdech <p>Zdálo se mi divné, že by se Panna Maria v&nbsp;Lurdech a kdekoliv jinde mohla zjevovat. Učili jsme se, že taková zjevení nemají daleko k&nbsp;okultismu. Zjevovat se měl přece Kristus, a nikdo jiný!</p> Wed, 08. Feb 2023 16:08:00 GMT Že by se Maria zjevila v Lurdech mi připadalo podezřelé https://www.maria.cz/clanky/ze-by-se-maria-zjevovala-v-lurdech <p>Zdálo se mi divné, že by se Panna Maria v&nbsp;Lurdech a kdekoliv jinde mohla zjevovat. Učili jsme se, že taková zjevení nemají daleko k&nbsp;okultismu. Zjevovat se měl přece Kristus, a nikdo jiný!</p> Sun, 05. Feb 2023 15:04:00 GMT 11. 2. Panna Maria Lurdská https://www.maria.cz/aktuality/11-2-panna-maria-lurdska <p>11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni poblíž Lurd&nbsp;ve Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáctkrát. K&nbsp;jeskyni, v&nbsp;níž vytryskl pramen vody, přichází od té doby velké množství poutníků, mezi nimi velký počet postižených nejrůznějšími neduhy.</p> Fri, 03. Feb 2023 12:37:00 GMT 2.2. Hromnice - mariánský svátek https://www.maria.cz/aktuality/22-hromnice-mariansky-svatek <p>Svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2.</p> Fri, 27. Jan 2023 10:21:00 GMT 18. 1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů https://www.maria.cz/aktuality/18-1-panna-maria-matka-jednoty-krestanu <p>Božské mateřství spojuje Pannu Marii s&nbsp;jejím Synem &bdquo;a pro své zvláštní úkoly a milosti je také vnitřně spojena s&nbsp;církví&ldquo;. Už sv. Ambrož učil, že Bohorodička je vzorem církve ve víře, lásce a dokonalé jednotě s&nbsp;Kristem. Společná úcta Bohorodičky zůstala trvalým poutem mezi západními a východními křesťany i&nbsp;po jejich rozdělení.&nbsp;</p> Wed, 11. Jan 2023 12:31:00 GMT Víš, jaké gesto vždycky dělá Panna Maria? https://www.maria.cz/clanky/vis-jake-gesto-vzdycky-dela-panna-maria <p>Jednou jsem slyšel jednu velmi dobrou, velmi zbožnou stařenku, která nestudovala teologii, nic. Byla velmi jednoduchá. A ona mi řekla:&nbsp;&quot;Víš, jaké gesto vždycky dělá Panna Maria?&quot;</p> Tue, 10. Jan 2023 15:47:00 GMT 1. 1. Matka Boží, Panna Maria https://www.maria.cz/aktuality/1-1-matka-bozi-panna-maria <p>Prvního ledna slavíme svátek Mariina mateřství. Mateřství, které není pouze &bdquo;božské&ldquo;, ale je také lidské, protože Ježíš je Bůh a člověk současně; mateřství, které se dotýká Krista i církve, protože Kristus je neoddělitelnou Hlavou tohoto Těla a jeho údů.</p> Mon, 26. Dec 2022 11:19:00 GMT Jdi k Panně Marii a ona ti poradí https://www.maria.cz/clanky/jdi-k-panne-marii-a-ona-ti-poradi <p>Přistoupil ke mně mladý potetovaný muž a řekl mi: &quot;M<span style="font-size: 0.95em;">ám vážný problém, řekl jsem o něm své matce&nbsp;a ta mě poslala&nbsp;sem na pouť k Panně Marii. Tady jsem pak udělal zkušenost s Biblí, naslouchal jsem Božímu slovu a to se dotklo mého srdce...&quot;</span></p> Mon, 26. Dec 2022 10:22:00 GMT Maria umí přetvořit chlév na Ježíšův domov https://www.maria.cz/aktuality/maria-umi-pretvorit-chlev-na-jezisuv-domov <p>Maria umí přetvořit chlév pro dobytek na Ježíšův domov. A i&nbsp;naše nitro se někdy podobá spíše chlévu&hellip;</p> Wed, 21. Dec 2022 14:01:00 GMT Vánoční litanie k Panně Marii https://www.maria.cz/aktuality/vanocni-litanie-k-panne-marii <p>Matko, otevřená Duchu svatému,&nbsp;<br /> Matko, která jsi řekla ano Božím plánům,&nbsp;<br /> Matko, v&nbsp;níž se Slovo stalo tělem,&nbsp;<br /> Matko, v&nbsp;níž Slovo přebývalo mezi námi, ...</p> Tue, 20. Dec 2022 15:10:00 GMT