vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.maria.cz https://vanoce.vira.cz/ Doporučujeme knižní novinku: Rozjímavý růženec https://www.maria.cz/aktuality/doporucujeme-knizni-novinku-rozjimavy-ruzenec <p>Modlitba&nbsp;růžence rozjímavým způsobem - pomocí biblických textů.</p> Mon, 12. Oct 2020 14:46:00 GMT Prosme Boha o pomoc se zvládnutím nové vlny pandemie coronaviru https://www.maria.cz/aktuality/https-wwwviracz-texty-aktuality-spojme-se-vsemi-vericimi-v-evrope-v-teto-modlitbe <p>Spojme se&nbsp;v této složité době,&nbsp;kdy čelíme pandemii COVID-19,&nbsp;&nbsp;ve společné&nbsp;modlitbě: Všemohoucí&hellip;</p> Thu, 08. Oct 2020 11:29:00 GMT Modleme se růženec na odražení útoků ďábla https://www.maria.cz/clanky/modleme-se-ruzenec-na-odrazeni-utoku-dabla <p>Ďábel se představuje s&nbsp;obrovskou mocí, nabízí nám nejrůznější dary, ale nikdy nevíme co je opravdu uvnitř. Všechny znovu vybízím, aby se během měsíce října denně modlili růženec na odražení útoků ďábla, který chce rozdělit církev.</p> Tue, 06. Oct 2020 10:13:00 GMT 7. 10. Panny Marie Růžencové https://www.maria.cz/aktuality/7-10-panny-marie-ruzencove <p>Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v&nbsp;opakování andělského pozdravení a v&nbsp;rozjímání o&nbsp;událostech z&nbsp;Ježíšova života a o&nbsp;spoluúčasti, kterou na jeho narození, utrpení a oslavení má jeho matka Panna Maria.</p> Mon, 28. Sep 2020 10:12:00 GMT Stabat Mater dolorosa - Stála Matka uplakaná... https://www.maria.cz/clanky/stabat-mater-dolorosa-stala-matka-uplakana <p>Stabat Mater dolorosa (latinsky Stála Matka bolestná) je středověký hymnus, který líčí bolest Panny Marie pod Kristovým křížem. Text hymnu vychází z proroctví Simeona, podle kterého meč probodne Srdce Matky Ježíše Krista (Lk 2:35).</p> Wed, 16. Sep 2020 11:52:00 GMT Maria drží v náruči Ježíšovo mrtvé tělo po sejmutí z kříže https://www.maria.cz/clanky/maria-drzi-v-naruci-jezisovo-mrtve-telo-po-sejmuti-z-krize <p>Maria drží v náruči Ježíšovo mrtvé tělo po sejmutí z kříže&nbsp;<br /> a ukazuje nám ho, jako kdyby chtěla říct:&nbsp;<br /> &bdquo;Nebojte se k němu přiblížit.&nbsp;<br /> Pohleďte na něho.&nbsp;<br /> Zemřel, aby vykoupil váš strach, vaši úzkost,&nbsp;<br /> vaši osamělost, váš pocit odmítnutí&hellip;&ldquo;&nbsp;</p> Tue, 15. Sep 2020 09:36:00 GMT Stabat Mater dolorosa - Stála Matka uplakaná... https://www.maria.cz/aktuality/stabat-mater-dolorosa-stala-matka-uplakana <p>Informace o hymnu, text&nbsp;česky i latinsky, videa</p> Sat, 12. Sep 2020 22:03:00 GMT 15. 9. Panna Maria Bolestná https://www.maria.cz/aktuality/15-9-panna-maria-bolestna <p>Den po svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti, která&nbsp;trpěla ve spojení se svým Synem. V&nbsp;tento den je Panna Maria velmi blízká všem ženám tohoto světa. Toho dne si totiž připomínáme starosti a obavy, které prožívala Maria jakožto Ježíšova Matka. S jejími těžkostmi se může ztotožnit každá žena, která přivedla na svět dítě.</p> Sat, 12. Sep 2020 22:00:00 GMT 12. 9. Jména Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/12-9-jmena-panny-marie <p>V&nbsp;biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení. Jména biblických osob často vyjadřují i&nbsp;jejich vztah k&nbsp;Bohu.&nbsp;Protože se jméno Marie (hebrejsky Mirjam) vyskytuje v&nbsp;bibli poprvé u&nbsp;sestry Mojžíše (Ex 15,20), není vyloučen jeho egyptský původ &ndash; pak by mohlo znamenat &bdquo;Bohem milovaná a Boha milující&ldquo;.</p> Tue, 08. Sep 2020 22:44:00 GMT 8. 9. Narození Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/8-9-narozeni-panny-marie <p>Je to jeden z nejstarších mariánských svátků a dosvědčuje víru křesťanů, že se Maria narodila bez dědičného hříchu - jinak se u svatých slaví úmrtní den (tj. den narození pro nebe).&nbsp;</p> Sun, 06. Sep 2020 09:27:00 GMT 22. 8. Panna Maria Královna https://www.maria.cz/aktuality/22-8-panna-maria-kralovna <p>Liturgické texty i&nbsp;písně a modlitby vyjadřující lidovou zbožnost označovaly Pannu Marii odedávna titulem Královny.&nbsp;Přenesením této památky na osmý den po slavnosti nanebevzetí se má zdůraznit jejich vzájemná souvislost a vnitřní návaznost.</p> Thu, 20. Aug 2020 09:24:00 GMT Nebe je otevřené, nenahání strach https://www.maria.cz/clanky/nebe-je-otevrene-nenahani-strach <p>Slavnost nanebevzetí Panny Marie 15.8.</p> Mon, 10. Aug 2020 14:38:00 GMT 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/15-8-nanebevzeti-panny-marie <p>V&nbsp;Jeruzalémě se slavil dnešní den už v&nbsp;5. století, od 6. století ho slaví celý křesťanský Východ a od 7. století se začíná slavit v&nbsp;Římě. V&nbsp;pozdějších staletích se stává nejčastějším titulem mariánských kostelů.</p> Fri, 07. Aug 2020 09:22:00 GMT Mariánský sloup v Praze https://www.maria.cz/aktuality/mariansky-sloup-v-praze <p>Mariánský sloup na Staroměstském náměstí je jedním z pražských památných míst, jež je spojeno s velmi silným a dramatickým příběhem. Od svého vzniku je jakýmsi lakmusovým papírkem sporu o smysl českých dějin a duši českého národa.</p> Tue, 28. Jul 2020 09:34:00 GMT 5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie (Santa Maria Maggiore) https://www.maria.cz/aktuality/58-posveceni-rimske-baziliky-panny-marie <p>Bazilika Santa Maria Maggiore v&nbsp;Římě je jedním z&nbsp;nejstarších a nejvýznamnějších mariánských kostelů na Západě.&nbsp;</p> Wed, 22. Jul 2020 09:10:00 GMT