vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.maria.cz https://vanoce.vira.cz/ Ježíš Kristus je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi https://www.maria.cz/clanky/jezis-kristus-je-jediny-prostrednik-mezi-bohem-a-lidmi <p>Modlitba k Marii a s&nbsp;Marií?</p> Fri, 09. Apr 2021 13:18:00 GMT Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne! https://www.maria.cz/aktuality/maria-pod-krizem-nevola-sestup-z-krize-zachran-sebe-i-mne <p>Na Marii pod křížem je největší její víra,&nbsp;která je větší než její utrpení...</p> Fri, 26. Mar 2021 11:27:00 GMT I tvou vlastní duší pronikne meč https://www.maria.cz/aktuality/i-tvou-vlastni-dusi-pronikne-mec <p>Když Ježíš došel až na Golgotu, také jeho matka Maria dospěla na vrchol cesty (Jan 19,25-27). Přišel tak den, o němž mluvil Simeon v tajuplných slovech při obětování malého Ježíše v&nbsp;Chrámě.&nbsp;</p> Fri, 26. Mar 2021 11:20:00 GMT Stabat Mater dolorosa - Stála Matka uplakaná... https://www.maria.cz/aktuality/stabat-mater-dolorosa-stala-matka-uplakana-1 <p>Stabat Mater dolorosa (latinsky Stála Matka bolestná) je středověký hymnus, který líčí bolest Panny Marie pod Kristovým křížem.&nbsp;</p> Fri, 26. Mar 2021 11:13:00 GMT Ježíš na křížové cestě potkává svou matku Marii https://www.maria.cz/aktuality/jezis-na-krizove-ceste-potkava-svou-matku-marii <p>Nikdo si nedokáže představit mé utrpení propojené s radostí&nbsp;ve chvíli, kdy se mé oči setkaly s Ježíšovými&nbsp;a kdy jsme se mohli na několik málo vteřin spolu obejmout.</p> Fri, 26. Mar 2021 11:00:00 GMT Bůh se rozhodl, že bude potřebovat Mariino „ano“ https://www.maria.cz/clanky/buh-se-rozhodl-ze-bude-potrebovat-mariino-ano <p>Každé naše &nbsp;&bdquo;ano&ldquo; Bohu&nbsp;nám otevírá&nbsp;nový kousek nebe</p> Mon, 22. Mar 2021 15:21:00 GMT 25. 3. Zvěstování Páně https://www.maria.cz/aktuality/25-3-zvestovani-pane <p>Slavnost Zvěstování Páně, která se připomíná devět měsíců před Vánocemi (25. 3.), vznikla z biblického vyprávění, v němž archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo.</p> Tue, 09. Mar 2021 12:42:00 GMT I ty se můžeš stát Ježíšovou matkou https://www.maria.cz/clanky/i-ty-se-muzes-stat-jezisovou-matkou-sestrou-a-bratrem <p>Naslouchání Božímu slovu a&nbsp;jeho uplatňování&nbsp;vede k&nbsp;zázraku, kdy se člověk stává Ježíšovou matkou, jeho bratrem i sestrou&hellip;</p> Mon, 01. Mar 2021 14:05:00 GMT 11. 2. Panna Maria Lurdská https://www.maria.cz/aktuality/11-2-panna-maria-lurdska <p>11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni poblíž Lurd&nbsp;ve Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáctkrát. K&nbsp;jeskyni, v&nbsp;níž vytryskl pramen vody, přichází od té doby velké množství poutníků, mezi nimi velký počet postižených nejrůznějšími neduhy.</p> Wed, 03. Feb 2021 12:37:00 GMT I tvou vlastní duší pronikne meč https://www.maria.cz/clanky/i-tvou-vlastni-dusi-pronikne-mec <p>Když Ježíš došel až na Golgotu, také jeho matka Maria dospěla na vrchol cesty (Jan 19,25-27). Přišel tak den, o němž mluvil Simeon v tajuplných slovech při obětování malého Ježíše v&nbsp;Chrámě. V&nbsp;těch slovech se snoubí drama a naděje, bolest a spása.</p> Tue, 02. Feb 2021 08:49:00 GMT 2.2. Hromnice - mariánský svátek https://www.maria.cz/aktuality/22-hromnice-mariansky-svatek <p>Svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2.</p> Wed, 27. Jan 2021 10:21:00 GMT Maria patří všem křesťanům https://www.maria.cz/clanky/maria-patri-vsem-krestanum-jako-evangelium <p>Svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18. 1.), uvozuje Týden modliteb za jednotu. Nabízí se však otázka: Není to zraňující pro evangelické křesťany, kteří se k&nbsp;Marii nemodlí?&nbsp;</p> Thu, 14. Jan 2021 09:52:00 GMT 18. 1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů https://www.maria.cz/aktuality/18-1-panna-maria-matka-jednoty-krestanu <p>Božské mateřství spojuje Pannu Marii s&nbsp;jejím Synem &bdquo;a pro své zvláštní úkoly a milosti je také vnitřně spojena s&nbsp;církví&ldquo;. Už sv. Ambrož učil, že Bohorodička je vzorem církve ve víře, lásce a dokonalé jednotě s&nbsp;Kristem. Společná úcta Bohorodičky zůstala trvalým poutem mezi západními a východními křesťany i&nbsp;po jejich rozdělení.&nbsp;</p> Mon, 11. Jan 2021 12:31:00 GMT