vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.maria.cz https://vanoce.vira.cz/ 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě https://www.maria.cz/aktuality/pamatka-zasveceni-panny-marie-v-jeruzaleme-21-11 <p>Slavení dnešní památky má svůj původ na křesťanském východě. Původně to byla připomínka výročí posvěcení mariánské baziliky v&nbsp;Jeruzalémě, postavené v&nbsp;roce 543 poblíž Jeruzalémského chrámu.</p> Sun, 13. Nov 2022 23:00:00 GMT 2.11. Památka zemřelých a modlitba za ně https://www.maria.cz/aktuality/211-pamatka-zemrelych-a-modlitba-za-ne <p>V každé modlitbě &quot;Zdrávas&quot; prosíme Marii o přímluvu, aby se za nás přimlovala u Boha &quot;nyní i v hodině naší smrti ...&quot;</p> Tue, 01. Nov 2022 17:01:00 GMT Noční schůzka s Bohem https://www.maria.cz/clanky/nocni-schuzka-s-bohem <p>Jednou v&nbsp;noci se bez nějaké zjevné příčiny probudím, asi ve čtyři ráno. Vydechnu a otočím se na druhý bok, jistý, že okamžitě zase usnu. Cítím se unavený a netíží mě žádná zvláštní starost v&nbsp;rodině ani v&nbsp;práci. Rychle v&nbsp;hlavě projdu všechny věci, co by mě mohly trápit, ale nic z&nbsp;toho nezasluhuje nespavost.</p> Thu, 27. Oct 2022 08:29:00 GMT Jak jsem chtěl maminku naučit lepší modlitbu než růženec https://www.maria.cz/clanky/rozhodl-se-ze-maminku-nauci-lepsi-modlitbu-nez-ruzenec <p>Která modlitba je nejlepší?</p> Fri, 30. Sep 2022 14:19:00 GMT 7. 10. Panny Marie Růžencové https://www.maria.cz/aktuality/7-10-panny-marie-ruzencove <p>Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v&nbsp;opakování andělského pozdravení a v&nbsp;rozjímání o&nbsp;událostech z&nbsp;Ježíšova života a o&nbsp;spoluúčasti, kterou na jeho narození, utrpení a oslavení má jeho matka Panna Maria.</p> Wed, 28. Sep 2022 10:12:00 GMT Maria Mercedes 24.9. https://www.maria.cz/aktuality/maria-mercedes-249 <p>Panna Maria de las Mercedes - zachránkyně zajatců, otroků a vězňů&hellip;</p> Mon, 19. Sep 2022 09:12:00 GMT Stabat Mater dolorosa - Stála Matka uplakaná... https://www.maria.cz/aktuality/stabat-mater-dolorosa-stala-matka-uplakana <p>Informace o hymnu, text&nbsp;česky i latinsky, videa</p> Mon, 12. Sep 2022 22:03:00 GMT 15. 9. Panna Maria Sedmibolestná https://www.maria.cz/aktuality/15-9-panna-maria-bolestna <p>Den po svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti, která&nbsp;trpěla ve spojení se svým Synem.&nbsp;</p> Mon, 12. Sep 2022 22:00:00 GMT Maria drží v náruči Ježíšovo mrtvé tělo po sejmutí z kříže https://www.maria.cz/clanky/maria-drzi-v-naruci-jezisovo-mrtve-telo-po-sejmuti-z-krize <p>Maria drží v náruči Ježíšovo mrtvé tělo po sejmutí z kříže&nbsp;<br /> a ukazuje nám ho, jako kdyby chtěla říct:&nbsp;<br /> &bdquo;Nebojte se k němu přiblížit.&nbsp;<br /> Pohleďte na něho.&nbsp;<br /> Zemřel, aby vykoupil váš strach, vaši úzkost,&nbsp;<br /> vaši osamělost, váš pocit odmítnutí&hellip;&ldquo;&nbsp;</p> Sat, 10. Sep 2022 09:36:00 GMT 12. 9. Jména Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/12-9-jmena-panny-marie <p>V&nbsp;biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení. Jména biblických osob často vyjadřují i&nbsp;jejich vztah k&nbsp;Bohu.&nbsp;Protože se jméno Marie (hebrejsky Mirjam) vyskytuje v&nbsp;bibli poprvé u&nbsp;sestry Mojžíše (Ex 15,20), není vyloučen jeho egyptský původ &ndash; pak by mohlo znamenat &bdquo;Bohem milovaná a Boha milující&ldquo;.</p> Thu, 08. Sep 2022 22:44:00 GMT 8. 9. Narození Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/8-9-narozeni-panny-marie <p>Je to jeden z nejstarších mariánských svátků a dosvědčuje víru křesťanů, že se Maria narodila bez dědičného hříchu - jinak se u svatých slaví úmrtní den (tj. den narození pro nebe).&nbsp;</p> Tue, 06. Sep 2022 09:27:00 GMT 22. 8. Panna Maria Královna https://www.maria.cz/aktuality/22-8-panna-maria-kralovna <p>Liturgické texty i&nbsp;písně a modlitby vyjadřující lidovou zbožnost označovaly Pannu Marii odedávna titulem Královny.&nbsp;Přenesením této památky na osmý den po slavnosti nanebevzetí se má zdůraznit jejich vzájemná souvislost a vnitřní návaznost.</p> Sat, 20. Aug 2022 09:24:00 GMT