vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.maria.cz https://vanoce.vira.cz/ Maria patří všem křesťanům https://www.maria.cz/clanky/maria-patri-vsem-krestanum-jako-evangelium <p>Svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18. 1.), uvozuje Týden modliteb za jednotu. Nabízí se však otázka: Není to zraňující pro evangelické křesťany, kteří se k&nbsp;Marii nemodlí?&nbsp;</p> Thu, 14. Jan 2021 09:52:00 GMT 18. 1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů https://www.maria.cz/aktuality/18-1-panna-maria-matka-jednoty-krestanu <p>Božské mateřství spojuje Pannu Marii s&nbsp;jejím Synem &bdquo;a pro své zvláštní úkoly a milosti je také vnitřně spojena s&nbsp;církví&ldquo;. Už sv. Ambrož učil, že Bohorodička je vzorem církve ve víře, lásce a dokonalé jednotě s&nbsp;Kristem. Společná úcta Bohorodičky zůstala trvalým poutem mezi západními a východními křesťany i&nbsp;po jejich rozdělení.&nbsp;</p> Mon, 11. Jan 2021 12:31:00 GMT 1. 1. Matka Boží, Panna Maria https://www.maria.cz/aktuality/1-1-matka-bozi-panna-maria <p>Prvního ledna slavíme svátek Mariina mateřství. Mateřství, které není pouze &bdquo;božské&ldquo;, ale je také lidské, protože Ježíš je Bůh a člověk současně; mateřství, které se dotýká Krista i církve, protože Kristus je neoddělitelnou Hlavou tohoto Těla a jeho údů.</p> Sat, 26. Dec 2020 11:19:00 GMT Konzumismus nám zkonfiskoval Vánoce https://www.maria.cz/clanky/konzumismus-nam-zkonfiskoval-vanoce <p>Aby se Ježíš narodil v&nbsp;nás, připravme srdce, modleme se, nedejme se strhnout konzumismem, tisícerou frenetickou činností. Důležitý je Ježíš!&nbsp;&raquo;Ať se mi stane podle tvého slova&laquo; - to je věta Panny Marie a pobídka ke konkrétnímu kroku směrem k&nbsp;Narození Páně.&nbsp;</p> Tue, 22. Dec 2020 14:43:00 GMT Maria umí přetvořit chlév na Ježíšův domov https://www.maria.cz/aktuality/maria-umi-pretvorit-chlev-na-jezisuv-domov <p>Maria umí přetvořit chlév pro dobytek na Ježíšův domov. A i&nbsp;naše nitro se někdy podobá spíše chlévu&hellip;</p> Mon, 21. Dec 2020 14:01:00 GMT Vánoční litanie k Panně Marii https://www.maria.cz/aktuality/vanocni-litanie-k-panne-marii <p>Matko, otevřená Duchu svatému,&nbsp;<br /> Matko, která jsi řekla ano Božím plánům,&nbsp;<br /> Matko, v&nbsp;níž se Slovo stalo tělem,&nbsp;<br /> Matko, v&nbsp;níž Slovo přebývalo mezi námi, ...</p> Sun, 20. Dec 2020 15:10:00 GMT 12.12. Panna Maria z Guadalupe https://www.maria.cz/aktuality/panna-maria-z-guadalupe-1212 <p>V&nbsp;roce 1531 se Janu Didakovi Cuauhtlatoatzinovi, který pocházel z&nbsp;domorodého indiánského kmene nedaleko Mexika, zjevila Panna Maria.</p> Tue, 08. Dec 2020 23:00:00 GMT 10.12. Panna Maria Loretánská https://www.maria.cz/aktuality/panna-maria-loretanska-1012 <p>10. prosince se připomíná svátek Panny Marie Loretánské. Malý domeček, ve kterém podle tradice archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že je vyvolená Bohem jako matka Mesiáše, se stal místem modlitby a kontemplace věřících. Protože křesťané ztratili Nazaret, byl&nbsp;domek přestěhován do města Loreto. A stal se vzorem k vybudování podobných svatyní na celém světě. Se svatyní v Loretu jsou spojeny také litanie k Panně Marii (Loretánské litanie), které se věřící často modlí při mnoha pobožnostech.</p> Mon, 07. Dec 2020 23:00:00 GMT Svatý Mikuláš (6.12.) https://www.maria.cz/aktuality/svaty-mikulas-612 <p><a href="http://www.vira.cz/mikulas/">Mikulášova</a> velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)</p> Wed, 02. Dec 2020 23:00:00 GMT 8. 12. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu https://www.maria.cz/aktuality/8-12-panna-maria-pocata-bez-poskvrny-prvotniho-hrichu <p>Církev vidí v&nbsp;Panně Marii ženu předpověděnou v&nbsp;ráji (Gn 3, 15). Bůh ji vyvolil za matku Vykupitele lidstva, a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od poskvrny prvotního hříchu.</p> Mon, 30. Nov 2020 11:17:00 GMT Co jsou roráty https://www.maria.cz/aktuality/co-jsou-roraty <p>Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách&nbsp;jen za svitu svící&hellip;</p> Sat, 28. Nov 2020 11:11:00 GMT Maria neříká: Vše vyřeším https://www.maria.cz/clanky/maria-nikdy-neprohlasuje-pojdte-vse-vyresim <p>Panna Maria, žena modlitby.</p> Thu, 19. Nov 2020 11:36:00 GMT 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě https://www.maria.cz/aktuality/pamatka-zasveceni-panny-marie-v-jeruzaleme-21-11 <p>Slavení dnešní památky má svůj původ na křesťanském východě. Původně to byla připomínka výročí posvěcení mariánské baziliky v&nbsp;Jeruzalémě, postavené v&nbsp;roce 543 poblíž Jeruzalémského chrámu.</p> Fri, 13. Nov 2020 23:00:00 GMT Modlitba za vnitřní svobodu od strachu https://www.maria.cz/aktuality/modlitba-za-vnitrni-svobodu-od-strachu <p><span style="font-size: 0.95em;">Modlitba v&nbsp;době pandemie čínské chřipky, říjen 2020. (modlitba.cz)</span></p> Thu, 05. Nov 2020 10:18:00 GMT 2.11. Památka zemřelých a modlitba za ně https://www.maria.cz/aktuality/211-pamatka-zemrelych-a-modlitba-za-ne <p>V každé modlitbě &quot;Zdrávas&quot; prosíme Marii o přímluvu, aby se za nás přimlovala u Boha &quot;nyní i v hodině naší smrti ...&quot;</p> Sun, 01. Nov 2020 17:01:00 GMT