vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.maria.cz https://vanoce.vira.cz/ VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství https://www.maria.cz/aktuality/vyzva-a-prosba-podporte-krestanska-nakladatelstvi <p>V&nbsp;současné situaci většina křesťanských nakladatelů bojuje o holé přežití. &nbsp;A čím déle budou trvat přísná&hellip;</p> Mon, 30. Mar 2020 15:17:00 GMT Maria je nám blízká, zvláště v období nejistot a zkoušek https://www.maria.cz/clanky/maria-je-nam-blizka-zvlaste-v-obdobi-zkousek <p>Pannu Marii považujeme za naši matku ve víře, stejně jako Abraháma nazýváme otcem víry (srov. Řím 4,12). A stejně jako Abrahám, i ona musela mnohokrát věřit a doufat &bdquo;proti veškeré naději&ldquo;.</p> Mon, 30. Mar 2020 14:55:00 GMT Maria porušila zasnoubení. A co na to Josef? https://www.maria.cz/clanky/maria-porusila-zasnoubeni-a-co-na-to-josef <p>Josefův vnitřní zápas ve vztahu k Marii i Bohu&nbsp;</p> Tue, 17. Mar 2020 08:37:00 GMT 25. 3. Zvěstování Páně https://www.maria.cz/aktuality/25-3-zvestovani-pane <p>Slavnost Zvěstování Páně, která se připomíná devět měsíců před Vánocemi (25. 3.), vznikla z biblického vyprávění, v němž archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo.</p> Mon, 16. Mar 2020 12:42:00 GMT Koronavirus, epidemie a ... křesťan https://www.maria.cz/aktuality/koronavirus-epidemie-a-krestan <p>Rychle se šířící koronavirus, nás překvapil a zaskočil. A nemožnost stoprocentní obrany a ochrany je něčím, s čím v&nbsp;civilizovaných zemích jaksi nepočítáme. Jak na tuto situaci hledět &bdquo;křesťansky&ldquo;?</p> Tue, 10. Mar 2020 14:46:00 GMT Ježíš na křížové cestě potkává svou matku Marii https://www.maria.cz/clanky/jezis-na-krizove-ceste-potkava-svou-matku-marii <p>&bdquo;Mami, neplač; já tvořím všechny věci nové.&ldquo; Nikdo nemohl porozumět významu těch slov; vždyť se zdálo, že vše spěje ke konci.</p> Fri, 06. Mar 2020 15:28:00 GMT Že by se Maria zjevovala v Lurdech? https://www.maria.cz/clanky/ze-by-se-maria-zjevovala-v-lurdech <p>Zdálo se mi divné, že by se Panna Maria v&nbsp;Lurdech a kdekoliv jinde mohla zjevovat. Učili jsme se, že taková zjevení nemají daleko k&nbsp;okultismu. Zjevovat se měl přece Kristus, a nikdo jiný!</p> Mon, 10. Feb 2020 15:04:00 GMT 11. 2. Panna Maria Lurdská https://www.maria.cz/aktuality/11-2-panna-maria-lurdska <p>11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni poblíž Lurd&nbsp;ve Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáctkrát. K&nbsp;jeskyni, v&nbsp;níž vytryskl pramen vody, přichází od té doby velké množství poutníků, mezi nimi velký počet postižených nejrůznějšími neduhy.</p> Mon, 03. Feb 2020 12:37:00 GMT 2.2. Hromnice - mariánský svátek https://www.maria.cz/aktuality/22-hromnice-mariansky-svatek <p>Svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2.</p> Mon, 27. Jan 2020 10:21:00 GMT Maria plní jedinečné poslání v plánu spásy člověka https://www.maria.cz/clanky/zena-v-lidskych-dejinach <p>Lidské dějiny jsou velice výrazně poznamenány přítomností Ženy. Objevuje se ve třech nejdůležitějších událostech Božího spasitelného díla.&nbsp;</p> Fri, 24. Jan 2020 13:46:00 GMT 18. 1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů https://www.maria.cz/aktuality/18-1-panna-maria-matka-jednoty-krestanu <p>Božské mateřství spojuje Pannu Marii s&nbsp;jejím Synem &bdquo;a pro své zvláštní úkoly a milosti je také vnitřně spojena s&nbsp;církví&ldquo;. Už sv. Ambrož učil, že Bohorodička je vzorem církve ve víře, lásce a dokonalé jednotě s&nbsp;Kristem. Společná úcta Bohorodičky zůstala trvalým poutem mezi západními a východními křesťany i&nbsp;po jejich rozdělení.&nbsp;</p> Thu, 16. Jan 2020 12:31:00 GMT Maria a cesta k jednotě křesťanů https://www.maria.cz/clanky/maria-a-cesta-k-jednote-krestanu <p>Podíváme-li se do současnosti, vidíme různé církve s různým vztahem k Marii: od vřelého vztahu přes obezřelý až po ty církve, které o Marii vlastně vůbec nemluví.&nbsp;Naštěstí ale už u mnoha křesťanů zaniká podivná zásada, podle které bylo třeba &quot;těm druhým&quot; především stále předhazovat právě to, v čem se od nás liší.&nbsp;</p> Mon, 06. Jan 2020 15:26:00 GMT