Na 24. květen připadá celosvětový dem modliteb za církev v Číně. Ustanovil jej Benedikt XVI. v proslulém Listu čínským katolíkům z letnic roku 2007. Modleme se s čínskými katolíky v den P. Marie ze Šešan.

„Sjednoťme se dnes v modlitbě s katolickými bratry v Číně u příležitosti památky blahoslavené Panny Marie Pomocnice křesťanů z Šešan,“ čteme v tweetu papeže Františka (24. 5. 2020). František vybídl k témuž již v závěru včerejší generální audience, když vybídl k modlitbě za to, aby čínští katolíci  mohli prožívat víru velkodušně a poklidně a uměli konkrétními gesty prokazovat bratrství, svornost a smíření v plném společenství s Petrovým nástupcem. Do poutní baziliky z 19. století na pahorku Šešan nedaleko Šanghaje, kde je tato socha Matky Boží uctíváné jako patronky Číny, směřují každý rok kroky tisíců katolíků. Jak vypráví o. Paolo Kong, koordinátor pastorace čínských katolíků v Itálii, místo je spojeno s mnoha zázraky a zjeveními, zejména v temných desetiletích minulého století.

„Úcta P. Marie z Šešan se rozvinul asi před sto lety a je spojen zejména se zázraky, k nimž došlo v dobách války, a s mnoha zjeveními P. Marie. Máme ještě další mariánské poutní místo, ale Šešan je nejznámější a zázraky s ním spojené jsou stejně důležité jako zázraky z Lurd nebo Fatimy. Všichni čínští katolíci je znají,“ říká o. Paolo Kong.

V roce 2008 napsal papež Benedikt XVI. modlitbu k P. Marii z Šešan a svěříl jí osudy církve v Číně. O rok dříve ve svém Listu čínským katolíkům, datovaném na Svatodušní svátky 2007, ustanovil 24. květen za celosvětový den modliteb za církev v této zemi.

V roce 2023 se ke svátku vyjádřil papež František: „Na dnešek připadá Světový den modliteb za katolickou církev v Číně, který souzní se svátkem Panny Marie, Pomocnice křesťanů, uctívané a vzývané v šešanské mariánské svatyni v Šanghaji. Rád bych v této souvislosti ujistil naše čínské bratry a sestry, že na ně pamatuji a sdílím jejich radosti i naděje, a vyjádřil, že jsem jim nablízku. Zejména se v myšlenkách obracím ke všem trpícím pastýřům a věřícím, aby zakusili útěchu a povzbuzení ve společenství a soudržnosti se všeobecnou církví. Všechny vás vybízím, abyste se modlili k Bohu, aby radostná zvěst o Kristu ukřižovaném a zmrtvýchvstalém mohla být hlásána ve své plnosti, kráse a svobodě, a tak přinášela ovoce k dobru katolické církve a celé čínské společnosti.“