Největší rozmach úcty Mariina Srdce nastal po zjeveních Panny Marie ve Fatimě roku 1917.

Můžeme říci, že jako byla velkým podnětem úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu zjevení svaté Markétě Marii Alacoque, tak zjevení třem fatimským pasáčkům dala rozhodný podnět k uctívání Srdce Mariina. Již dávno převládl nový název. V minulosti se mluvilo jen o „nejčistším srdci“, o „nejsvětějším srdci“ Mariině a podobně. Po roce 1854, to jest po vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí, se začal šířit výraz „Neposkvrněné Srdce Panny Marie“. Při zjevení 13. června 1917 Panna Maria ve Fatimě řekla: „Bůh chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.“

Jde o pohyblivý liturgický svátek. Je to vždy sobota po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (tedy 3. sobota po Letnicích).