Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) je i mariánským svátkem, protože příchod Boha - Člověka v Ježíši Kristu se udál v Marii - Bohorodičce. 

Kdo chce být a zůstat křesťanem, musí se dívat i na Marii. Veškeré její jednání bylo od zvěstování stále namířeno ke Kristu. Přivedla ho do pozemského bytí, doprovázela ho a následovala ho.