Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) je i mariánským svátkem, protože příchod Boha - Člověka v Ježíši Kristu se udál v Marii - Bohorodičce. 

Kdo chce být a zůstat křesťanem, musí se dívat i na Marii. Veškeré její jednání bylo od zvěstování stále namířeno ke Kristu. Přivedla ho do pozemského bytí, doprovázela ho a následovala ho.

Se svolením zpracováno podle knihy: Kardinál Joachim Meisner: Meditace o Panně Marii.
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.  Redakčně upraveno.

 

Když Ježíš došel až na Golgotu, také jeho matka Maria dospěla na vrchol cesty (Jan 19,25-27). Přišel tak den, o němž mluvil Simeon v tajuplných slovech při obětování malého Ježíše v Chrámě. V těch slovech se snoubí drama a naděje, bolest a spása: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ (Lk 2,34-35). více