V průběhu adventní doby si každý rok připomínáme
slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie,
která připadá na 8. prosince.

Když člověk přemýšlí o Matce Boží, mohl by si myslet,
že Bůh tak dlouho hledal čistou, svatou, neposkvrněnou dívku,
aby se v ní mohl narodit jeho Syn Ježíš,
až našel Marii z Nazareta.

Zdálo by se, že ona se stala Matkou Spasitele,
protože byla neposkvrněná.
Ale ve skutečnosti je to zcela obráceně.

Bůh si zvolil obyčejnou, normální dívku z izraelské vesnice,
a protože si ji vyvolil, předem ji na její úkol připravil tím,
že ji uchránil dědičného hříchu.

Tato skutečnost má své důsledky také pro nás.
Bůh si i nás vybírá a dává nám poslání,
i když nejsme svatí a dokonalí.
Ale ve chvíli, kdy si nás volí,
dává nám také všechny potřebné prostředky,
abychom jeho úkoly mohli splnit.