Slavení dnešní památky má svůj původ na křesťanském východě. Původně to byla připomínka výročí posvěcení mariánské baziliky v Jeruzalémě, postavené v roce 543 poblíž Jeruzalémského chrámu. Bazilika byla sice v dalších stoletích zbořena, ale křesťané na Východě slavili tento den dále.

Dnešní svátek připomíná osobní zasvěcení Panny Marie, jímž se zcela odevzdala Bohu do služeb díla spásy a stala se tak vzorem Bohu odevzdaného - zasvěceného života. Zároveň ji uctíváme jako živý Boží chrám, jímž byla už od okamžiku svého početí. Apokryfní Jakubovo protoevangelium vypráví, že rodiče přinesli Pannu Marii do Jeruzalémského chrámu a „obětovali“ ji Bohu; podle této nezaručené zprávy se tomuto svátku říkalo také Obětování Panny Marie.

Božím chrámem jsme – a máme se stávat – každý z nás.

Všemohoucí Bože,
tys od věčnosti vyvolil Pannu Marii,
aby byla svatá a milostiplná;
na její přímluvu dávej i nám z nevyčerpatelného bohatství své milosti.

Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,
který s tebou žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

(Vstupní modlitba z bohoslužby k této liturgické památce)