Jak to je s různými "druhy" Panny Marie - mám na mysli fatimskou, lurdskou, svatohostýnskou apod. Vždyť je přeci jen jedna..? Proč někdo říká, že se raději modlí k té či té Panně Marii?

Panna Maria je jen jedna

Máte pravdu, že Panna Maria je jenom jedna. Na těch všech možných místech nejde o jinou Pannu Marii, ale o jiný kontext, do kterého ji máme zasazenou – tak jako si sourozenci mohou pamatovat a připomínat svou jedinou matku každý jinak…

Maria se dala do služeb Bohu

A pokud se Maria dala do služeb Bohu, tak proč by nemohla plnit Boží poslání ve prospěch lidí i nyní, když je u Boha? Proto věříme, že se může zjevovat na různých místech, v různých dobách, a s různým poselstvím.  Rozpoznávací znamení pravosti takového zjevení a poselství je to, zda Maria a její poselství vede k Ježíši Kristu, jedinému Pánu a Spasiteli.

Kýč

Někdy se setkáme s tvrzením, že některé vyobrazení Panny Marie je kýčovité až odpudivé. Může být. Ale co je to vlastně kýč? Kdo určuje, co je kýčovité a co ne? Ano, některé pojetí a ztvárnění může někoho odpuzovat. Ale pro jiného člověka naopak může být oslovující. Každý máme jiný vkus. V první řadě je ale třeba oprostit od falešných, pomýlených a modlářských představ svou víru. Uvnitř.