„UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM JEŽÍŠ ŘEKNE“ JAN 2,5

31. 5. 2019 , (Foto: ima)

Panna Maria - kolik jich vlastně je?

Maria, socha, prodejna / -IMA-

Jak to je s různými "druhy" Panny Marie - mám na mysli fatimskou, svatohostýnskou apod. Vždyť je přeci jen jedna..? Proč někdo říká, že se raději modlí k té či té Panně Marii?

Panna Maria je jen jedna

Máte pravdu, že Panna Maria je jenom jedna. Na těch všech možných místech nejde o jinou Pannu Marii, ale o jiný kontext, do kterého ji máme zasazenou – tak jako si sourozenci mohou pamatovat a připomínat svou jedinou matku každý jinak…

Maria se dala do služeb Bohu

A pokud se Maria dala do služeb Bohu, tak proč by nemohla plnit Boží poslání ve prospěch lidí i nyní, když je u Boha? Proto věříme, že se může zjevovat na různých místech, v různých dobách, a s různým poselstvím.  Rozpoznávací znamení pravosti takového zjevení a poselství je to, zda Maria a její poselství vede k Ježíši Kristu, jedinému Pánu a Spasiteli.

Kýč

Někdy se setkáme s tvrzením, že některé vyobrazení Panny Marie je kýčovité až odpudivé. Může být. Ale co je to vlastně kýč? Kdo určuje, co je kýčovité a co ne? Ano, některé pojetí a ztvárnění může někoho odpuzovat. Ale pro jiného člověka naopak může být oslovující. Každý máme jiný vkus. V první řadě je ale třeba oprostit od falešných, pomýlených a modlářských představ svou víru. Uvnitř. 

Web Maria.cz se snaží podávat vyvážený pohled na úctu k Panně Marii. 

Základní souhrnný pohled na Marii naleznete zde

Maria, Matka církve

(10. 6. 2019) Svátek Panny Marie, Matky církve připadá každoročně na pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého. 

31. 5. Navštívení Panny Marie

(28. 5. 2019) Svátek Navštívení Panny Marie vykresluje setkání Marie - matky Mesiáše s Alžbětou - matkou jeho Předchůdce Jana Křtitele...

Knižní tip: Mariánské modlitby

Knižní tip: Mariánské modlitby
(16. 5. 2019) Záměrem autora bylo shromáždit ty nejkrásnější mariánské modlitby církevní tradice a nabídnout je věřícím...