„UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM JEŽÍŠ ŘEKNE“ JAN 2,5

31. 5. 2019 , (Foto: ima)

Panna Maria - kolik jich vlastně je?

Maria, socha, prodejna / -IMA-

Jak to je s různými "druhy" Panny Marie - mám na mysli fatimskou, svatohostýnskou apod. Vždyť je přeci jen jedna..? Proč někdo říká, že se raději modlí k té či té Panně Marii?

Panna Maria je jen jedna

Máte pravdu, že Panna Maria je jenom jedna. Na těch všech možných místech nejde o jinou Pannu Marii, ale o jiný kontext, do kterého ji máme zasazenou – tak jako si sourozenci mohou pamatovat a připomínat svou jedinou matku každý jinak…

Maria se dala do služeb Bohu

A pokud se Maria dala do služeb Bohu, tak proč by nemohla plnit Boží poslání ve prospěch lidí i nyní, když je u Boha? Proto věříme, že se může zjevovat na různých místech, v různých dobách, a s různým poselstvím.  Rozpoznávací znamení pravosti takového zjevení a poselství je to, zda Maria a její poselství vede k Ježíši Kristu, jedinému Pánu a Spasiteli.

Kýč

Někdy se setkáme s tvrzením, že některé vyobrazení Panny Marie je kýčovité až odpudivé. Může být. Ale co je to vlastně kýč? Kdo určuje, co je kýčovité a co ne? Ano, některé pojetí a ztvárnění může někoho odpuzovat. Ale pro jiného člověka naopak může být oslovující. Každý máme jiný vkus. V první řadě je ale třeba oprostit od falešných, pomýlených a modlářských představ svou víru. Uvnitř. 

Web Maria.cz se snaží podávat vyvážený pohled na úctu k Panně Marii. 

Základní souhrnný pohled na Marii naleznete zde

2.11. Památka zemřelých a modlitba za ně

(1. 11. 2019) V každé modlitbě "Zdrávas" prosíme Marii o přímluvu, aby se za nás přimlovala u Boha "nyní i v hodině…

7. 10. Panny Marie Růžencové

(5. 10. 2019) Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v opakování…

15. 9. Panna Maria Bolestná

(13. 9. 2019) V den svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti, která trpěla ve spojení se svým Synem. V tento…