Titul  „Pomocnice křesťanů - Auxilium Christianorum" dostala Maria od papeže svatého Pia V., (1566-1572), který jí svěřil osudy Západu a křesťanství ohroženého tureckými vojsky, která dorazila až k Vídni a byla poražena i ve velké námořní bitvě u Lepanta (1571).

Papež vyhlásil v souvislosti s tímto vítězstvím svátek Svatého Růžence. Zdá se, že za děkovnou invokaci k nebeské přímluvkyni "Pomocnici křesťanů" vděčíme hlavně vítězným veteránům, kteří se z bitvy vraceli přes Loreto, kde Marii děkovali. Tak ke starodávným titulům "Těšitelka zarmoucených", "Útočiště hříšníků" přibývá i titul „Pomocnice křesťanů“. Samostatný svátek Marie Pomocnice křesťanů později ustanovil papež Pius VII. 24. května 1815, jako projev vděčnosti k Marii, když byl po 5 letech propuštěn z napoleonského zajetí.

Velký turínský pedagog, kněz a zakladatel saleziánů, svatý Don Bosco (1815 – 1888) pak vkládá pod ochranu Marie pomocnice své nově vznikající velké dílo. Na ni se obrací s každou potřebou, zvláště když věci trvají dlouho a zamotávají se. Jan Bosco byl tak největším ctitelem Marie Pomocnice křesťanů a šiřitelem jejího svátku.

(-MH-)