Kde hledat oporu v ohrožení?

Závist, pýcha, krutost, pomstychtivost, touha ovládat druhé a současně strach z nich, to všechno se mezi námi vyskytuje, a to tak říkajíc od Kaina s Abelem až do dneška. A bude se to vyskytovat až do Ježíšova druhého příchodu. Jsou to hříchy, které plodí další hříchy. Na druhé straně je tu ohrožený člověk či lidské společenství, které je hříšností člověka ohrožováno, poškozováno a mnohdy ničeno. A ohrožený a trpící člověka se v takových situacích cítí bezbranný. Hledá tedy pomoc a oporu, a to na nejrůznějších místech.

Maria – matka Ježíšova i matka naše

V dávných dějinách i v současnosti hledají křesťané pomoc u Ježíšovy matky, Panny Marie. Není to proto, že by Panna Maria byla mocnější než sám Trojjediný Bůh. Ale mnohý člověk má zkušenost s mateřskou ochranou a s bezpečím u matky. A Maria je matka Ježíšova i matka naše. Může být pro nás jakýmsi prodloužením mateřské ochrany a bezpečí, které známe z dětství. K tomu přistupuje její blízkost Ježíši a její svatost, a tak mnozí hledají pomoc v jejím náručí.

Vše podstatné pro život najdeme v evangeliích

Vždyť svět, ve kterém žijeme, zdaleka neovládáme. A tak zůstává mnoho nejistot a obav z nevypočitatelných situací. Křesťan sice má mít zásadní důvěru v Boha, ale tu někdy obtížně u sebe samých hledáme. Pokoušejí nás totiž snahy „vidět za kulisy“, vyzrát na nečekané události jinak než z pozice křesťanské víry. A tak někdy kombinujeme věci svaté a nesvaté, moudré i nemoudré. Vždy se najdou v historii paralely s něčím současným. Ale pomůže nám, když se jimi zabýváme? Vše podstatné pro život a spásu máme v evangeliích. Je proto nutné se o ně opřít. Jako program si můžeme přisvojit větu z Matoušova evangelia: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. (Mt 6,33)