I my bychom mohli světu přinášet život

Během biblických čtení při adventní liturgii slyšíme výzvy Jana Křtitele k obrácení. Nikdo nás se asi nenaučí chápat lépe než Maria, co toto obrácení znamená. Jde o odklonění se od sebe a přiklonění se k Bohu. Obrácení znamená začít žít jako Maria. Je tak uchvácena a  přemožena životem, který roste v jejím těle, že si nedělá starosti o život svůj. Střed svého bytí nemá v sobě, nýbrž v životě, který má zrodit pro záchranu světa.

Obrátíme-li se a stejně jako Maria začneme žít život odvrácený od sebe a obrácený k Bohu, budeme i my moci přinášet světu život. Dáme život Ježíši ve světě. Vždyť sám řekl: Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka (Mt 12,50).

Ježíš se na svět rodí i skrze nás

Kdyby se o Vánocích slavilo jen toto neobyčejné dítě, které se narodilo před dvěma tisíci lety, nebylo by potřeba tak dlouhého adventního času přípravy. Ježíš se však rodí na svět i skrze nás, a na toto zrození je třeba se připravovat.

Tento zázrak velebí svatý Jan od Kříže
v následujících verších:

Slovem Božím je
Panna obtěžkána.
Cestou putuje,
bude přivítána?  

(překlad Gustav Francl)

Otevřeme-li a nabídneme-li ve svém nitru prostor,
Bůh se v nás stane skutečností,
jak tomu bylo u Marie.