Za Ježíšem přišla jeho matka a příbuzní, ale pro množství lidí se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: „Tvoje matka a příbuzní stojí venku a rádi by tě viděli.“ Ale on jim odpověděl: „Moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo.“ (Lukáš 8,19-21)

Ježíš chce růst v tomto světě,
chce růst právě i v tobě

Naslouchání Božímu slovu a jeho uplatňování v každodenním životě vede k zázraku, kdy se učedník stává Ježíšovou matkou, jeho bratrem a sestrou.

Jako platí o Marii, že naslouchala slovu a stala se matkou, tak se to může naplnit i v tvém životě, právě nyní, jestli opravdu přijmeš slovo, které k tobě přichází. Ježíš chce růst v tomto světě, chce růst právě v tobě, přeje si, aby tvá existence byla stále více „christoformní“, přeje si, abys ho stále lépe zpřítomňoval. Pokud to slovo přijmeš, pokud o něm budeš meditovat, uchováš ho ve své mysli, dopřeješ mu dostatek prostoru, dáš si pozor, abys na ně nezapomněl a budeš ho uplatňovat ve svém jednání, pak Ježíš bude růst v tobě, v prostředí, kde žiješ, ve světě. Dojde k tomu, že nabudeš téže důstojnosti, jaké se těšila Maria, protože ho budeš znovu rodit v naší době.

Prokazuj úctu Marii a pros ji, aby tě naučila, jak správně přijímat Slovo, jak mu dávat tělo, jak mu dávat život, jak proměnit každodenní práci v ustavičné přivádění Ježíše na svět, jak nechávat Ježíše růst v sobě i všude tam, kde žiješ.

Pro Marii je důležitější, že je Kristovou učednicí,
než že je jeho matkou

Maria bezesporu vykonala svatou vůli nebeského Otce, a proto je pro Marii mnohem více to, že byla Kristovou učednicí, než to, že byla jeho matkou. Řekněme to ještě jednou: Přineslo jí větší důstojnost a větší radost to, že byla Kristovou učednicí, než to, že byla jeho matkou.

Maria je blahoslavená právě proto, že naslouchala Božímu slovu a uváděla ho v život. Kristus je pravda, Kristus je tělo. Kristus je pravda v Mariině duchu, Kristus je tělo v Mariině lůně. Větší důležitost má to, co Maria nosila ve svém duchu, než to, co nosila ve svém lůně (Augustin, Promluva 25,7n).