„UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM JEŽÍŠ ŘEKNE“ JAN 2,5

16. 7. 2019 , Elias Vella (Foto: ima)

Od Marie se učíme, kde nalézat radost

Maria, les, tma, světlo, ticho / ima

Od Marie se učíme, kde lze nalézt pravou radost.
Ta její pramení z toho, že klidně a tiše naslouchá slovu Božímu.

Je tichá, protože naslouchá.
Jak bychom mohli naslouchat, kdybychom bez přestání mluvili?
Jak bychom vůbec mohli Bohu rozumět,
kdybychom bez ustání hlučeli?
Důležitá slova se vždycky rodí z ticha.

Před zvěstováním naslouchala Maria slovu Božímu,
jež se předčítalo v synagoze.
Po zvěstování naslouchá zcela odlišným, novým způsobem.

Nosí Slovo v sobě, to Slovo, jež shrnuje všechna slova Boží.
Svým způsobem právě její intenzivní naslouchání umožnilo Slovu,
aby se v jejím těle vtělilo.

Něco podobného se může stát i nám.
Slovo se může zrodit i z nás,
ale pouze budeme-li milovat ticho
a naslouchat tak jako Maria.

Zpracováno podle knihy W. Stinissena
I dnes je den Boží – rozjímaní na celý rok,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

Web Maria.cz se snaží podávat vyvážený pohled na úctu k Panně Marii. 

Základní souhrnný pohled na Marii naleznete zde

2.11. Památka zemřelých a modlitba za ně

(1. 11. 2019) V každé modlitbě "Zdrávas" prosíme Marii o přímluvu, aby se za nás přimlovala u Boha "nyní i v hodině…

7. 10. Panny Marie Růžencové

(5. 10. 2019) Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v opakování…

15. 9. Panna Maria Bolestná

(13. 9. 2019) V den svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti, která trpěla ve spojení se svým Synem. V tento…