Od Marie se učíme, kde lze nalézt pravou radost.
Ta její pramení z toho, že klidně a tiše naslouchá slovu Božímu.

Je tichá, protože naslouchá.
Jak bychom mohli naslouchat, kdybychom bez přestání mluvili?
Jak bychom vůbec mohli Bohu rozumět,
kdybychom bez ustání hlučeli?
Důležitá slova se vždycky rodí z ticha.

Před zvěstováním naslouchala Maria slovu Božímu,
jež se předčítalo v synagoze.
Po zvěstování naslouchá zcela odlišným, novým způsobem.

Nosí Slovo v sobě, to Slovo, jež shrnuje všechna slova Boží.
Svým způsobem právě její intenzivní naslouchání umožnilo Slovu,
aby se v jejím těle vtělilo.

Něco podobného se může stát i nám.
Slovo se může zrodit i z nás,
ale pouze budeme-li milovat ticho
a naslouchat tak jako Maria.