Přistoupil ke mně mladý potetovaný muž,
ověšen spoustou věcí

Vzpomínám si, jak jsem jednou byl na pouti mladých lidí, která se koná jednou ročně do svatyně Luján, 70 km od Buenos Aires; zpovídal jsem tam v noci. Přistoupil ke mně mladý muž, bylo mu asi 22 let, byl ověšen spoustou věcí, byl celý potetovaný atd.

"Proboha," pomyslel jsem si, "co bude?"

A on mi řekl: "Víš, přišel jsem, protože mám vážný problém, a řekl jsem to své matce a ta mi řekla: 'Jdi k Panně Marii, vykonej pouť a Panna Maria ti poradí'. A tak jsem sem přišel. Udělal jsem zde zkušenost s Biblí, naslouchal jsem zde Božímu slovu a to se dotklo mého srdce a já teď vím, že musím udělat to, to a to".

Opravdu, Boží slovo se dotýká našich srdcí a mění naše životy. A tak jsem to viděl už mnohokrát.

Čtěte si Boží slovo, 
změní váš život

Boží slovo vás vždycky nutí podívat se i jiným směrem: to znamená, vnímáme sice kříž, ale je tu i něco jiného: naděje, vzkříšení. Boží slovo vám otevírá všechny dveře, protože On je dveřmi, On je Pán. Vezmeme si evangelium, vezmeme do ruky Bibli: pět minut denně. Noste s sebou v tašce kapesní evangelium, a když jste na cestách, vezměte si kousek a přečtěte si během dne kousek, ať Boží slovo vstoupí do vašeho srdce. Udělejte to a uvidíte, jak to změní váš život. S důvěrou k Božímu slovu. 

Utěšuje, poučuje, dává světlo, sílu,
osvěžení a chuť do života

Pro věřícího není Boží slovo pouhým textem ke čtení, Boží slovo je živá přítomnost, je to dílo Ducha svatého, který utěšuje, poučuje, dává světlo, sílu, osvěžení a chuť do života. Čtení Bible, přečtení kousku, jednoho nebo dvou kousků Bible, je jako malý telegram od Boha, který jde přímo do vašeho srdce. Boží slovo je tak trochu - a to nepřeháním - předzvěstí nebe. A to dobře pochopil velký světec a pastýř Ambrož, onen milánský biskup, který napsal: "Když čtu Písmo svaté, Bůh opět chodí po pozemském ráji" (Listy, 49.3). S Biblí se nám otevírají dveře k Bohu, který prochází. To je zajímavé...

Mnohokrát můžeme mít o Bohu zkreslenou představu, vidíme ho jako mrzutého soudce, přísného soudce, připraveného nás nachytat, s provazem, kterým nás sváže. Ježíš nám v evangeliu naopak zjevuje Boha plného soucitu a něhy, připraveného obětovat se, aby nám vyšel vstříc, podobně jako otec v podobenství o marnotratném synovi (srov. Lk 15,11-32).