„UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM JEŽÍŠ ŘEKNE“ JAN 2,5

1. 11. 2019 , (Foto: ima)

Polední modlitba

Maria, socha, Neratov, Ježíš - dítě / -ima-

V Neratově s setkáváme v poledne, když vyzvání zvony. Modlíme se modlitbu Anděl Páně. Je to důležitý čas k poděkování Bohu. Už naši předkové věděli, že polední zvon v sobě nese předěl dne. Je to okamžik k zamyšlení, co jsem chtěl udělat a neudělal. A je v tom ještě možnost s tím dnes něco udělat. Když to necháme až na večer, je už pozdě. Poledne v sobě nese možnost nápravy – pustit se i do věcí, které jsem zapomněl. Dnes už z toho zbyl ve společnosti jen oběd – jíst se musí. Ale polední duchovní zastavení zmizela. A to je veliká škoda. Vzpomínám si, že když tatínek v poledne slyšel zvony, tak se zastavil a modlil se.

Toto polední zastavení k modlitbě znamená hodně i pro lidi, kteří do Neratova přijíždějí. Upraví si program tak, aby mohli jít na zvonění. Možná právě tohle dává Neratovu duši. Mám v sobě touhu, abychom byli v kostele všichni, ale uvědomuji si, že to musí být nabídka. Je důležité, že v tom kostele jsme a kdokoliv tam může přijít a připojit se k nám.  Polední zvonění nás propojuje i s dalšími lidmi na dálku spjatými Neratovem.

Se svolením zpracováno podle knihy:
Josef Suchár, Tomáš Kutil Zázrak v Neratově
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství
Redakčně upraveno

Témata: modlitba

Web Maria.cz se snaží podávat vyvážený pohled na úctu k Panně Marii. 

Základní souhrnný pohled na Marii naleznete zde

2.11. Památka zemřelých a modlitba za ně

(1. 11. 2019) V každé modlitbě "Zdrávas" prosíme Marii o přímluvu, aby se za nás přimlovala u Boha "nyní i v hodině…

7. 10. Panny Marie Růžencové

(5. 10. 2019) Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v opakování…

15. 9. Panna Maria Bolestná

(13. 9. 2019) V den svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti, která trpěla ve spojení se svým Synem. V tento…