„UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM JEŽÍŠ ŘEKNE“ JAN 2,5

21. 5. 2019 , Vojtěch Kodet (Foto: Jan Kovář)

Maria nás učí vnímat svou nepatrnost se vztyčenou hlavou

plot, květ, květina, houževnatost, překonávání překážek / foto Jan Kovář

Slabost bereme jen jako nevýhodu

Maria - matka Spasitele opěvuje v chvalozpěvu Magnificat svoji poníženost a chválí mocného Boha, který shlédl na její nepatrnost a učinil jí veliké věci. Podobně se svatý Pavel rozhodl chlubit svou slabostí, aby na něm spočinula Boží moc (srov. 2 Kor 12,9). My se ale většinou svou slabostí nechlubíme a nepatrnost bereme spíše jako nevýhodu ve společenské soutěži. Kdosi však napsal: „Často vidíme jako překážku našeho duchovního růstu právě to, co je před Bohem naší největší devizou.“

Slabost je pro člověka i velkým dobrem

Z pohledu víry je totiž ohraničenost a slabost pro člověka velikým dobrem, poněvadž ho vyvádí z falešné soběstačnosti. A co víc, přitahuje Boží milosrdenství a Boží moc. Proto nás asi Boží nepřítel ponouká k tomu, abychom se snažili zařídit se tak, abychom nepotřebovali milosrdenství Boží ani lidské, abychom nebyli schopni svou chudobu a potřebnost přijmout. Maria nás učí vnímat svou nepatrnost ve víře se vztyčenou hlavou, jako důvod ke chvále.   

Zpracováno podle knihy
Vojtěcha KodetaUČEDNICTVÍ,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno. 

Témata: slabost | Magnificat | Maria

Web Maria.cz se snaží podávat vyvážený pohled na úctu k Panně Marii. 

Základní souhrnný pohled na Marii naleznete zde

22. 8. Panna Maria Královna

(20. 8. 2019) Liturgické texty i písně a modlitby vyjadřující lidovou zbožnost označovaly Pannu Marii odedávna titulem...

15. 8. Nanebevzetí Panny Marie

(11. 8. 2019) V Jeruzalémě se slavil dnešní den už v 5. století, od 6. století ho slaví celý křesťanský Východ a od 7....

5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie (Santa Maria Maggiore)

(29. 7. 2019) Bazilika Santa Maria Maggiore v Římě je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších mariánských kostelů na...