V našich životech se jakoby „v malém“
neustále opakuje tajemství Vtělení.
Aby Bůh mohl uskutečnit tu největší událost
v historii světa, rozhodl se, že bude
„potřebovat“ – pokud to tak můžeme říct – Mariino „ano“.

Je proto nutné nepřestávat hledět na Marii
a na to, jak ona, dokonalý Boží tvor,
odpovídala vždy pohotově a s rozhodností,
s touhou plnit vždy vůli svého Pána.

I já jsem pochopila,
že u Boha není nic nemožného
a že se mu mám cele odevzdat, důvěřovat mu
a pouhou lidskou logiku nechat stranou.

Bůh je láska a největším darem,
který nám dal, je svoboda.
V každé chvíli svého života se můžeme rozhodnout,
odpovíme-li ano či ne.

Každé „ano“
nám otevírá nový kousek nebe,
zatímco každé „ne“
nám v cestě k nebi brání.