Když budeš sám,
pomodli se „Zdrávas, Maria“

V mém dětství se objevil jeden starý jezuita, otec Michel,
kterému jsem jednoho dne řekl:
„Všichni světci, o nichž slýchávám mluvit, velmi uctívali Pannu Marii.
Trápí mě to, protože já takovou zbožnou úctu opravdu necítím!“

Tehdy mi odpověděl:
„S tím si hlavu nelam, je to úplně prosté.
Pokaždé, když budeš sám, pomodli se ´Zdrávas, Maria´.“

Řídil jsem se tím, a to tak důkladně,
že dnes, kdy je mi přes osmdesát,
nedokážu usnout jinak než tak,
že se opakovaně modlím „Zdrávas, Maria“! 
(Abbé Pierre)