NAVRCHOLU.cz
„UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM JEŽÍŠ ŘEKNE“ JAN 2,5

2. 5. 2019 , Abbé Pierre (Foto: ima)

Já zbožnou úctu k Marii opravdu necítím!

Zdrávas Maria / -ima-

Když budeš sám,
pomodli se „Zdrávas, Maria“

V mém dětství se objevil jeden starý jezuita, otec Michel,
kterému jsem jednoho dne řekl:
„Všichni světci, o nichž slýchávám mluvit, velmi uctívali Pannu Marii.
Trápí mě to, protože já takovou zbožnou úctu opravdu necítím!“

Tehdy mi odpověděl:
„S tím si hlavu nelam, je to úplně prosté.
Pokaždé, když budeš sám, pomodli se ´Zdrávas, Maria´.“

Řídil jsem se tím, a to tak důkladně,
že dnes, kdy je mi přes osmdesát,
nedokážu usnout jinak než tak,
že se opakovaně modlím „Zdrávas, Maria“! 
(Abbé Pierre)

Zpracováno podle knihy:
Abbé Pierre: Testament,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno.

Text tohoto článku si můžete stáhnout k vytištění ve formátu: pdf.

Web Maria.cz se snaží podávat vyvážený pohled na úctu k Panně Marii. 

Základní souhrnný pohled na Marii naleznete zde

Knižní tip: Mariánské modlitby

Knižní tip: Mariánské modlitby
(16. 5. 2019) Záměrem autora bylo shromáždit ty nejkrásnější mariánské modlitby církevní tradice a nabídnout je věřícím...

Knižní tip: Velebí má duše Hospodina Modleme se s Marií

Knižní tip: Velebí má duše Hospodina Modleme se s Marií
(16. 5. 2019) Jednou z nejkrásnějších modliteb v Bibli je Magnificat – chvalozpěv „Velebí má duše...

13. 5. Panna Maria Fatimská

(9. 5. 2019) V roce 1917 se u portugalského městečka Fatima zjevila třem dětem – pastýřům Panna Maria. Zjevení vyjadřuje...