„UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM JEŽÍŠ ŘEKNE“ JAN 2,5

2. 5. 2019 , Abbé Pierre (Foto: ima)

Já zbožnou úctu k Marii opravdu necítím!

Zdrávas Maria / -ima-

Když budeš sám,
pomodli se „Zdrávas, Maria“

V mém dětství se objevil jeden starý jezuita, otec Michel,
kterému jsem jednoho dne řekl:
„Všichni světci, o nichž slýchávám mluvit, velmi uctívali Pannu Marii.
Trápí mě to, protože já takovou zbožnou úctu opravdu necítím!“

Tehdy mi odpověděl:
„S tím si hlavu nelam, je to úplně prosté.
Pokaždé, když budeš sám, pomodli se ´Zdrávas, Maria´.“

Řídil jsem se tím, a to tak důkladně,
že dnes, kdy je mi přes osmdesát,
nedokážu usnout jinak než tak,
že se opakovaně modlím „Zdrávas, Maria“! 
(Abbé Pierre)

Zpracováno podle knihy:
Abbé Pierre: Testament,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno.

Text tohoto článku si můžete stáhnout k vytištění ve formátu: pdf.

Web Maria.cz se snaží podávat vyvážený pohled na úctu k Panně Marii. 

Základní souhrnný pohled na Marii naleznete zde

15. 9. Panna Maria Bolestná

(13. 9. 2019) V den svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti, která trpěla ve spojení se svým Synem. V tento…

12. 9. Jména Panny Marie

(10. 9. 2019) V biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení. Jména biblických osob…

8. 9. Narození Panny Marie

(6. 9. 2019) Je to jeden z nejstarších mariánských svátků a dosvědčuje víru křesťanů, že se Maria narodila bez dědičného hříchu -…