„UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM JEŽÍŠ ŘEKNE“ JAN 2,5

2. 5. 2019 , Abbé Pierre (Foto: ima)

Já zbožnou úctu k Marii opravdu necítím!

Zdrávas Maria / -ima-

Když budeš sám,
pomodli se „Zdrávas, Maria“

V mém dětství se objevil jeden starý jezuita, otec Michel,
kterému jsem jednoho dne řekl:
„Všichni světci, o nichž slýchávám mluvit, velmi uctívali Pannu Marii.
Trápí mě to, protože já takovou zbožnou úctu opravdu necítím!“

Tehdy mi odpověděl:
„S tím si hlavu nelam, je to úplně prosté.
Pokaždé, když budeš sám, pomodli se ´Zdrávas, Maria´.“

Řídil jsem se tím, a to tak důkladně,
že dnes, kdy je mi přes osmdesát,
nedokážu usnout jinak než tak,
že se opakovaně modlím „Zdrávas, Maria“! 
(Abbé Pierre)

Zpracováno podle knihy:
Abbé Pierre: Testament,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno.

Text tohoto článku si můžete stáhnout k vytištění ve formátu: pdf.

Web Maria.cz se snaží podávat vyvážený pohled na úctu k Panně Marii. 

Základní souhrnný pohled na Marii naleznete zde

16. 7. Panna Maria Karmelská

(16. 7. 2019) Biblické texty oslavují krásu Karmelu. Na této hoře, zdvihající se na břehu Středozemního moře poblíž dnešní Haify,...

29. 6. Neposkvrněné Srdce Panny Marie

(26. 6. 2019) Největší rozmach úcty Mariina Srdce nastal po zjeveních Panny Marie ve Fatimě roku 1917. Po roce 1854, to jest po...

Maria, Matka církve

(10. 6. 2019) Svátek Panny Marie, Matky církve připadá každoročně na pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého.