Vatikán. Italský arcibiskup Aldo Cavalli, dosavadní nuncius v Nizozemsku, se stává novým apoštolským vizitátorem ve farnosti Medžugorje. Papež František jej jmenoval na dobu neurčitou a k dispozici Svatému stolci (ad nutum Sanctae Sedis). Arcibiskup Cavalli nastoupí do tohoto úřadu po zesnulém polském arcibiskupovi Henrykovi Hoserovi.

Pětasedmdesátiletý arcibiskup Cavalli, který pochází z Lombardie, dosud působil jako apoštolský nuncius na třech kontinentech. V diplomatických službách Svatého stolce pracuje od roku 1979, mimo jiné též jako stálý zástupce Svatého stolce při Organizaci pro zákaz chemických zbraní v nizozemském Haagu. Jeho úloha apoštolského vizitátora v Medžugorje bude ryze pastorační, jak Svatý stolec stanovil již při jmenování arcibiskupa Hosera, a spočívá ve „stálem a nepřetržitém doprovázení“ tamního farního společenství i mnoha poutníků, „které vyžaduje výjimečnou pozornost“.

Tato pastorační služba se tudíž netýká pravosti mariánských zjevení, která se měla v této bosenské lokalitě odehrát počínaje 24. červnem 1981. Dodejme, že první apoštolský vizitátor v Medžugorje se ujal svého úřadu v květnu roku 2018 a o rok později byl zrušen zákaz poutí na toto místo, který předtím platil pro kněze i biskupy.

 

29. listopadu 2021