Dotaz na papeže Františka během zpátečního letu z Fatimy (16.5.2017):

Ve Fatimě jsme byli spolu s vámi svědky velké lidové víry. Tatáž víra je patrná i na jiných poutních místech, například v Medjugorje. Co si myslíte o tamějších zjeveních, pokud to byla zjevení, a o náboženské horlivosti, kterou vzbudila, v souvislosti s vaším rozhodnutím jmenovat biskupa svým delegátem pro pastorační aspekty?

 

Odpověď:

Všechna zjevení či domnělá zjevení patří do soukromé sféry. Nejsou součástí veřejného a řádného učitelského úřadu církve.

Co se týká Medjugorje, byla vytvořena komise, které předsedal kardinál Ruini. Jmenoval ji Benedikt XVI. Já jsem koncem roku 2013 či na začátku roku 2014 obdržel od kardinála Ruiniho výslednou zprávu. Byla to komise výborných teologů, biskupů, kardinálů. Opravdu výborných. Ruiniho zpráva je velmi, velmi dobrá. Potom se na Kongregaci pro nauku víry vyskytly nějaké pochybnosti a kongregace usoudila, že by bylo dobré projednat veškerou tuto dokumentaci všemi členy a poradci této kongregace, včetně věcí, které se zdály být s Ruiniho zprávou v rozporu. /.../

Zásadně je třeba rozlišit tři věci.

- Ohledně prvních zjevení, když byli ‚vizionáři‘ mladí, zpráva víceméně říká, že mají být nadále zkoumána. 

- Ohledně domnělých nynějších zjevení vyjadřuje zpráva pochybnosti. Já osobně jsem ještě „horší“. Preferuji Pannu Marii matku, naši matku, a nikoli Pannu Marii jako šéfku telegrafického úřadu, která denně v tu a v tu hodinu posílá nějaký vzkaz… to není Ježíšova maminka. Tato domnělá zjevení nemají takovou hodnotu. Říkám to jako osobní názor. Kdo si myslí, že Panna Maria říká: ‚Zítra přijďte v tu v tu hodinu a vzkážu něco tomu a tomu vizionáři…‘ – Ne… Ruiniho zpráva rozlišuje tato dvě zjevení.

- A za třetí, pravým a vlastním jádrem této zprávy je duchovní rozměr, pastorační rozměr. Lidé tam přicházejí a obracejí se, setkávají se s Bohem, který mění život… Na to neexistuje nějaká kouzelná hůlka a tento duchovně-pastorační rozměr je nepopiratelný.

Aby se nyní věci prohlédly se všemi těmito údaji – včetně odpovědí, které mi zaslali teologové – byl jmenován zmíněný biskup, který je velmi dobrý a zkušený, aby se podíval, jak je tomu s pastorační stránkou věci. A nakonec bude řečeno nějaké slovo.“