„UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM JEŽÍŠ ŘEKNE“ JAN 2,5

29. 11. 2019 , (Foto: ima)

Mariina víra byla větší než víra Abrahámova

Abrahám, anděl, oběť, nůž / -ima-

Mariina víra byla větší než víra Abrahámova,
jelikož Bůh žádal od Marie víc než od Abraháma.

Oba měli věřit, že u Boha není nic nemožné;
ovšem Abrahám měl mít syna v pozdním věku s neplodnou manželkou,
zatímco Maria se měla stát matkou, a přitom zůstat pannou.
A oba uvěřili!

Oběma Bůh daroval syna, ovšem s tím rozdílem,
že Abrahám dostal pokyn ho zabít,
zatímco Marii bylo prorokováno, že její syn bude zabit.

Abrahám věřil Bohu, ale když napřáhl nůž, aby syna zabil,
Bůh ho zastavil: „Stůj! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný,
neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna“ (srov. Gn 22,12).
Zadržel ho – víc po něm nechtěl.

Ale po Marii Bůh žádal, aby se dívala na umírání svého syna,
aby byla u jeho pohřbu – poté co vyslechla jeho srdceryvný výkřik:
„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mt 27,46; Mk 15,34).

A přece stála pevně pod křížem a dál věřila Bohu;
věřila, i když byl její syn mrtev.
Abrahám se nemusel dívat na smrt svého syna, to od něho Pán nežádal.
Proto byla Mariina víra větší než Abrahámova.
Jak nesmírně velká víra!

Se svolením zpracováno podle knihy:
Gabriele Amorth – Elisabetta Fezzi: Otec Amorth jak ho neznáte
kterou vydalo nakladatelství Paulínky.
Redakčně upraveno.

Témata: víra | Maria

Web Maria.cz se snaží podávat vyvážený pohled na úctu k Panně Marii. 

Základní souhrnný pohled na Marii naleznete zde

Přijďte na benefiční adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Praze ve prospěch výstavby nové budovy pro speciální církevní logopedickou školu v úterý 10. prosince 2019 v 18 hodin. 

8. 12. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu

(7. 12. 2019) Církev vidí v Panně Marii ženu předpověděnou v ráji (Gn 3, 15). Bůh ji vyvolil za matku Vykupitele lidstva, a…

Svatý Mikuláš (6.12.)

Svatý Mikuláš (6.12.)
(3. 12. 2019) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Co jsou roráty

Co jsou roráty
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě (21. 11.)

(21. 11. 2019) Slavení dnešní památky má svůj původ na křesťanském východě. Původně to byla připomínka výročí posvěcení mariánské…

2.11. Památka zemřelých a modlitba za ně

(1. 11. 2019) V každé modlitbě "Zdrávas" prosíme Marii o přímluvu, aby se za nás přimlovala u Boha "nyní i v hodině…