Maria „stála“ v nejhlubší temnotě. Ale neodešla.

Mnohokrát jsem autobusem projížděl kolem vězení v Buenos Aires. Stával tam vždy zástup žen, který všichni viděli. Čekaly tam, aby navštívily své syny. Není těžké si představit, čemu asi byly vystaveny – ponižování, prohlídkám... Jim však na tom nezáleželo, protože to dělaly pro své dítě. Také Marii záleželo na Synu, nikoli na  poznámkách okolí. Proto stála na Kalvárii.  

Evangelia Mariinu přítomnost pod křížem zaznamenávají prostým slovesem: „stála“ (Jan 19,25). Stála tam. Nemluví se o její reakci, zda plakala či nikoli... Evangelia vyslovují ono pouhé „stála“. Byla tam, v nejhorší a nejtrpčí chvíli, a trpěla se synem. Maria tam „stála“, prostě tam byla. Znovu ji máme před sebou, tu mladou ženu z Nazareta, které už léty prošedly vlasy a která se dosud potýká s Bohem a s životem, který se ocitl na prahu nejhustší tmy. Maria „stála“ v nejhlubší temnotě. Ale neodešla.

„Pros za nás hříšné“

Ježíš na kříži svou matku Marii opouští. A to nejenom kvůli tomu, že odchází ze života. Říká jí: „Nyní budeš mít jiné děti“ a nám všem dává matku, která nás rodí na kříži. Maria je matkou nás všech hříšníků, od  největšího do nejmenšího. Je to maminka. Maria provází nás hříšníky na cestě, každého ve vlastním hříchu. Když v modlitbě vyslovujeme „Pros za nás hříšné“, znamená to: „Jsem hříšník, ale ty nás chraň.“ Maria je naší ochránkyní.

Matka naděje

Maria věrně zůstává pokaždé, když je třeba udržovat zažehnutou svíci v mlžném prostoru. Ani ona nevěděla o Ježíšově zmrtvýchvstání. Stála pod křížem z věrnosti Božímu plánu, jehož se prohlásila služebnicí hned v prvním dnu svého povolání, ale také kvůli svému mateřskému pudu, který trpí pokaždé, když dítě prochází utrpením. Utrpení matek – známe tolik silných žen, které vzdorují utrpení svých dětí!

S Marií se opět setkáme prvního dne církve (Sk 1,14). Ona, matka naděje, byla uprostřed společenství slabých učedníků – jeden zapřel, mnozí utekli, všichni měli strach. Ona s nimi však byla v tom nejnormálnějším smyslu slova – v prvotní církvi ozářené světlem Vzkříšení, ale také zachvívající se prvními kroky, které měla urazit ve světě.