Panna Maria málo mluví, hodně naslouchá a uchovává ve svém srdci (srov. Lk 2,19). To jsou tři postoje Panny Marie: málo mluvit, hodně naslouchat a střežit v srdci. A těch několik případů, kdy promluví, přináší výraznou stopu. Například v Janově evangeliu je velmi krátká věta, kterou pronesla Maria a která je poselstvím pro křesťany všech dob: "Udělejte všechno, co vám Ježíš řekne" (srov. 2,5).

Jednou jsem slyšel jednu velmi dobrou, velmi zbožnou stařenku, která nestudovala teologii, nic. Byla velmi jednoduchá. A ona mi řekla:
"Víš, jaké gesto vždycky dělá Panna Maria?"
„Nevím: hýčká tě, volá tě... ?"
„Ne: gesto, které Panna Maria dělá, je toto [papež ukazuje prstem]".
Nerozuměl jsem: "Co to znamená?"
"Vždycky ukazuje na Ježíše".

Panna Maria si nic nebere pro sebe, ona ukazuje na Ježíše. Dělejte to, co vám říká Ježíš: taková je Panna Maria. Maria ví, že Bůh promlouvá k srdci každého z nás, a žádá nás, abychom toto slovo proměnili v činy a rozhodnutí. Dokázala to víc než kdokoli jiný a ve skutečnosti je přítomna v zásadních okamžicích Ježíšova života, zejména v nejvyšší hodině smrti na kříži.