Maria,
Ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.

Svěřujeme se Tobě, Uzdravení nemocných,
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově
a zachovala svoji víru pevnou.

Ty, Záchrano svého lidu,
víš čeho nám zapotřebí,
a jsme si jisti, že se postaráš,
aby se, jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí
po této chvíli zkoušky.

Pomoz nám, Matko Božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce
a dělali to, co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi,
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení.

Amen.

Listu papeže Františka všem věřícím k měsíci květnu 2020