Všichni jsme zranitelní;
buď tělesně, nebo duševně, či duchovně.
Všichni jsme slabí, křehcí, hříšní a máme svoje limity.
Všichni potřebujeme nějaký druh uzdravení.

A tehdy před nás předstupuje Maria.
V náručí drží křehké dítě Ježíše  -
– jako by nám chtěla říct:
„Složte všechnu svoji zranitelnost na jeho ramena.
Chtěl se stát stejně zranitelným, jako jste vy,
aby vám usnadnil se k němu přiblížit.“
A ukazuje nám Ježíše – bezbranné dítě, odkázané ve všem na svou matku.

Jiný obraz Marie – když objímá Ježíšovo mrtvé tělo po sejmutí z kříže.
A ukazuje nám ho, jako kdyby chtěla říct: „Nebojte se k němu přiblížit.
Pohleďte na něho. Zemřel, aby vykoupil váš strach, vaši úzkost,
vaši osamělost, váš pocit odmítnutí…“