Hymna Světového setkání mládeže Lisabon 2023

Oficiální hymna a znělka Světového setkání mládeže v Lisabonu 2023 je inspirovaná tématem setkání: „Maria se vydala na cestu a spěchala (Lk 1,39)“.  Oficiální verze hymny je v portugalštině. Postupem času vznikly i různé jazykové verze písně. Viz níže - verze z Indonézie...

 

 

Text hymny v češtině:

1. Ze všech koutů a ze všech světových stran, 
ať zblízka či zdáli, chceme vzdát poctu Králi. 
Slyšíme hlas, jak volá na cestu Pán, 
chceme odpověď dát, nezůstat stát. 
Chceme říct s Marií: 
„Tvá vůle se staň, ten odvěký plán přijímám, přijímám." 
I my chceme říci: jsme Tví služebníci. 

R: Důvěřuj, zázraku přijde čas, Ježíš srdce ti dává, 
tak pozvedni hlas, chválu vzdej, na cestu vyjdi s Ním, 
světlo naděje nést potřebným. 

2. Přidej se k nám, ty, který sebe chceš znát, 
otevři bránu a vydej se Pánu, pochopíš sám, 
že lásku, kterou má rád, svět nemůže vzít a nemůže dát. 
S Marií můžeš brát, dnes a napořád, v důvěře stát. 
S Marií na rtech mít píseň chvály a díků – znak učedníků. 

R: Důvěřuj, zázraku přijde čas, Ježíš srdce ti dává, 
tak pozvedni hlas, chválu vzdej, na cestu vyjdi s Ním, 
světlo naděje nést potřebným. 

3. Pohlédni vzhůru, už se nedívej zpět, 
máš vznešený úkol: s Pánem zachránit svět. 
Pohlédni vzhůru, máš-li na duši šrám, 
tak neboj se jít, On dotkne se ran. 
Posílá Ducha dar, co Marii stínil a v Marii vzplál, 
je to žár, pochodeň, i ty nes ji dál, vždyť hojná je žeň. 

R: Důvěřuj, zázraku přijde čas, Ježíš srdce ti dává, 
tak pozvedni hlas, chválu vzdej, na cestu vyjdi s Ním, 
světlo naděje nést potřebným. 

4. Nemusíš pátrat, jak se mohlo to stát, 
nebe na dosah máš, tak přestaň se bát 
– otevírá oceán milosti Pán a křídla ti dává, 
jak Maria vstaň, spěchej dál, důvěřuj, 
nes pochodeň Pána, nes pochodeň Krále, 
vstaň, spěchej dál, ti, kdo uvěří, budou blažení stále.