Záměrem autora bylo shromáždit ty nejkrásnější mariánské modlitby církevní tradice a nabídnout je věřícím v praktickém formátu modlitební knížky.

Mariánské modlitby (2. vydání)

Vojtěch Kodet