Rusko zahájilo další válečnou operaci proti Ukrajině. Násilně deportuje naše obyvatelstvo hluboko do ruského vnitrozemí, aby se ničily naše rodiny, aby se zvětšilo naše utrpení," říká otec Maxim Rjabucha, ředitel salesiánského střediska v Kyjevě. Zdůrazňuje, že tyto akce způsobují Ukrajincům velkou bolest a ještě více dramatizují jejich situaci.

V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas ukrajinský salesián poděkoval papeži za to, že připomíná krutosti této války a nepřestává vyzývat k jejímu ukončení.

"Tato válka je skutečně krutá. Její zvěrstva překonávají veškerou lidskou představivost. To, co dělají ruští vojáci na našem území, není lidské, je to skutečně démonické. Ta válka nedává žádný smysl. Rusko se nesnaží vyjednávat, chce pouze vymazat naši zemi z mapy světa, protože se mu na nás něco nelíbí. Ve skutečnosti Rusku vadí na Ukrajině dvě věci: První z nich je lidská důstojnost (...) a druhá věc, která vadí, je svoboda. Neuznávají, že země může být nezávislá, že může sama rozhodovat o svém osudu. Ale my si zachováváme víru. Také zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie je pro nás velkým znamením naděje. Lidé mají stále naději. Ti, kdo uprchli, ženy a děti, se snaží udržovat vztahy se svými manžely a otci, kteří zůstali. Každý den se probouzejí s nadějí, že právě dnes uslyší vytouženou zprávu: je mír, můžete se vrátit domů. Všichni na tuto zprávu čekají. Obdivuji odvahu a naději lidí, kteří odolávají a uchovávají si v sobě nepřemožitelnou naději, že dobro a mír zvítězí. Lidé mají naprostou důvěru, že tato válka skončí vítězstvím demokracie, svobody a lidské důstojnosti."