V každé modlitbě "Zdrávas" prosíme Marii o přímluvu, aby se za nás přimlovala u Boha "nyní i v hodině naší smrti ..."

Modleme se tedy  (nejen v tyto dny) k Bohu za všechny zemřelé. Ale prosme i Marii, aby u Boha přímluvkyní jak za všechny naše známé i neznámé zemřelé, tak i za to, aby naše smrt byla setkání s Bohem Láskou, abychom se k Bohu nepostavili zády...